– I regjeringens proposisjon ligger det inne en nedtrapping av lønnsstøtten i februar fra 40.000 til 35.000 per ansatt. Det er en av de tingene vi ønsker ikke skal skje. Lønnsstøtten bør heller forsterkes, for bedre å treffe sesongbedrifter, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Å styrke lønnsstøtteordningen er en av SVs hovedprioriteringer i forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om regjeringens nye koronakrisepakke, men Kaski ville mandag ikke gi konkrete tall over hvor mye de krever.

– Men vi forhandlet den opp i desember til et nivå vi mener den bør ligge på, sier hun.

Første møte

Mandag holdt Ap, Sp og SV et første, kort forhandlingsmøte om den nye koronakrisepakken. Der er det satt av 20,2 milliarder kroner i støtte til kriserammede bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk.

I tillegg har regjeringen foreslått å bruke 3,4 milliarder kroner på å øke strømstøtten til husholdningene.

Samtalene fortsetter mandag ettermiddag. Målet er å være ferdig onsdag.

Mens regjeringen foreslår at bedrifter må ha et fall i omsetningen på 30 prosent, i februar mot 20 prosent i januar, for å få støtte, har SV lagt fram en rekke krav om detaljene i ordningen.

SV-krav

Blant annet vil partiet satse mer på grønn kollektivtransport framfor å støtte flyselskapene, samt styrke kommuneøkonomien. Partiet krever også strengere betingelser innunder kompensasjonsordningen for bedriftene.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik kommenterer SVs krav slik:

– Det som er viktigst for oss, er at vi i sum klarer å komme fram til tiltak som er kraftfulle for bedrifter og arbeidsfolk i ulike bransjer. Når har vi hørt SVs krav og forventninger, så får vi ta det videre derfra.

Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen vil foreløpig ikke si om de kan komme SV i møte på lønnsstøtte.

– Vi diskuterer detaljene i alle sakene, men vi er også opptatt av forutsigbarhet, sier han til NTB.

Mens Ap understreker at de allerede har blitt enige med SV om lønnsstøtten, presiserer Kaski at dette bare gjelder lønnsstøtten i desember.

Senke taket

SV har også ønske om å senke taket i kompensasjonsordningen.

– Vi har ulike forslag på det. Vi får se på det i forhandlingsrommet. Vi har tidligere foreslått et tak på én million og lån opptil ti millioner. Så får vi se hvor vi ender opp, sier Kaski.

SV mener også at det bør knyttes krav om null oppsigelser samt nei til økte lederlønninger og bonuser i det året en bedrift får utbetalt støtte.

Også støtteordningene for kulturlivet må forsterkes, mener Kaski, som føyer til at de ser hen til forhandlingene som foregår parallelt i energi- og miljøkomiteen og arbeids- og sosialkomiteen om henholdsvis strømstøtten og støtteordninger for permitterte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

– Vi har tett kontakt med våre representanter i de andre komiteene. Vi ser hele krisepolitikken i sammenheng.