Lokalt og nasjonalt: Disse korona-reglene gjelder nå