Lokalt og nasjonalt: Disse korona-reglene gjelder nå

Både Jevnaker og Hole har egne restriksjoner i tillegg, mens Ringerike foreløpig forholder seg til de nasjonale retningslinjene.

DEL

Kommunene i ringeriksregionen har vedtatt forskjellige råd og regler for å bekjempe korona.

Tirsdag 10. november vedtok Jevnaker en ny og streng forskrift, som innebærer at det blir ingen aktivitet for barn og unge de neste 14 dagene, og helt stopp for voksne de neste 30. Skjenking er forbudt etter klokken 22 og det anbefales hjemmekontor så sant det er mulig.

Hole kommune følger de nasjonale tiltakene, og viderefører i tillegg noen lokale tilpasninger: Antallet kontakter gjennom en uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer, barnehage- og skolekohorter.

Munnbind anbefales der det ikke er mulig å holde en meters avstand og hjemmekontor anbefales for innbyggere som pendler mellom Hole og Oslo/Bærum.

I Ringerike følges de nasjonale retningslinjene, som er blitt strammet inn et par ganger den siste tiden.

– Med nåværende smittebelastning vurderer jeg at det er kraftige tiltak som vi ikke har behov for å øke, sier kommuneoverlege Karin Møller.

Hold deg oppdatert i vårt nyhetsstudio om korona!

Dette er gjeldende regler i Jevnaker

 • Unngå bruk av kollektivtransport.
 • Munnbind er påbudt der hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand, for eksempel på buss, tog, drosje og i butikker, muesser og spisesteder. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år.
 • Det er forbud mot offentlige arrangementer med flere enn 50 deltakere på steder uten fastmonterte seter. Det er forbud mot flere enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder, og i leide lokaler.
 • Ved begravelser kan antallet ikke overstige 50.
 • Det er forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Unntak for etablerte kohorter i barnehage og skole.
 • Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller smittevernkravene. Skjenking av alkohol skal avsluttes klokka 22.00.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha system for registrering av kontaktopplysninger. Det er frivillig å registrere seg.
 • Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for voksne i 30 dager fra og med 10.11.2020
 • Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for barn og unge under 20 år i 14 dager fra og med 10.11.2020. Dette gjenåpnes 24.11.2020.
 • Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke i 30 dager fra forskriftenes iverksettelse.
 • Treningssentre uten bemanning må stenges.
 • Arbeidsgivere skal legge til rette for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner skal jobbe hjemmefra så langt dette er praktisk mulig. Bosatte i Jevnaker oppfordres til å ha hjemmekontor på samme premiss.

Forskriften gjelder fram til 9. desember.

Her kan du lese hele forskriften

Dette er korona-rådene i Hole

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

 • Munnbind på kollektivreiser til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.

 • Hjemmekontor hvis mulig for innbyggere som pendler mellom Hole og Oslo/Bærum.

 • I tillegg følges nasjonale retningslinjer.

Oppdatert: 10. november 2020

Kilde: Hole kommune/Bernt Ivar Gaarder

Dette er de nye koronainnstrammingene

Disse innstrammingene ble lagt fram 5. november 2020. Full liste over nasjonale korona-råd finner du hos Folkehelsinstituttet.

Anbefalinger for hele landet:

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for hele landet

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Tiltak som kommuner i regioner med mye smitte bør vurdere å innføre

* Stans i breddeidrett for voksne

* Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

* Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

* Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

* Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

* Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

* To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

* Obligatorisk hjemmekontor

* Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

* Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Oppdatert: 10. november 2020

Dette er de nasjonale koronatiltakene

* Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til dem som bor i boligen. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensningen gjelder ikke skole- og barnehagekohorter.

* Alle anbefales å redusere antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke.

* Antallet som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.

* Det blir ikke lov for å ha mer enn 50 personer på firmafest.

* For at arbeidstakere fra andre land ikke skal bli ilagt karantene må de teste negativt hver 3. dag.

* Arbeidstakere fra land som ifølge EU er røde land må nå i ti dagers karantene. Dette gjelder blant annet Polen, Frankrike og Storbritannia.

* Du og dine nærmeste kan omgås normalt. «Dine nærmeste» er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to–tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.

* Hold en meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

* Alle nærkontakter bør teste seg.

* Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.

* Hold deg oppdatert på Folkehelseinstituttets retningslinjer her

Oppdatert 4. november 2020

Kilde: Folkehelseinsituttet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken