Denne uken innledet Medietilsynet en prosess der de skal vurdere om lokalradioene som sender på FM-nettet skal forsette å få lov til dette etter 2021.

– Da Stortinget vedtok å digitalisere radioen, det vil si å gå fra FM til DAB, fikk de fleste lokalradioene på FM forlenget konsesjonene sine ut 2021. Nå har arbeidet med å vurdere om lokalradio skal få fortsette på FM starta, skriver medietilsynet i en pressemelding.

– For å kunne vurdere om lokalradioene skal få forlenget konsesjonene, skal Medietilsynet blant annet kartlegge status og hinder for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiv og økonomien i lokalradiobransjen, informerer de.

Det er i dag 169 aktive lokalradioer rundt i hele landet. Disse har samlet en daglig dekning på knapt 14 prosent av befolkningen – litt over en tredel av hva NRK har alene. Omsetningen til kanalene er i snitt like over en million kroner i året.

 

FM-slukkingen bare Norge bedriver

Da Norge ble det første landet i verden til å vedta å gå over fra FM til DAB, var det en viss tro på at Norge kom til å bli den første i en lang rekke land som ville gjøre nettopp dette for å digitalisere radioen.

Når flere land sluttet å bruke frekvensbåndet som FM-kanalene sendes i (87,5-108 MHz), var håpet at disse frekvensene kunne frigjøres til alternativ bruk. Da analoge TV-sendinger ble lagt ned, ble frekvensene brukt til bedre 4G-mobilnett.

Bruk av radiofrekvenser er derimot ikke noe Norge kan avgjøre på egen hånd, men noe som bestemmes på europeisk plan. En måtte derfor vente på tilsvarende utvikling i Europa.

LES OGSÅ: Vedum vil skru på FM-nettet igjen

Midlertidig forlenget

Siden lokalradiostasjonene har liten omsetning og svært liten investeringsevne, fikk de fleste derfor en midlertidig forlengelse av sine konsesjoner på FM-nettet da de nasjonale kanalene gikk over til DAB. Konsesjonene varer til 2021 – ti år kortere enn for DAB-kanalene. Dermed skulle veien være kort for å ta i bruk frekvensene til noe annet når det ble mulig.

Men etter at Norge bestemte seg for å legge ned FM-sendinger, har land etter land lagt tilsvarende planer på hylla. Norge er fortsatt det eneste landet i Europa som formelt har droppet FM-sendinger.

– Så langt Nkom kjenner til, foreligger det ikke konkrete planer om å ta i bruk frekvensene til andre formål enn kringkasting på europeisk nivå. Det pågår heller ikke studier som ser på alternativ bruk, i de fora der Nkom deltar, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom til Nettavisen.

– Ser ingen grunn til å fase ut

Spørsmålet om lokalradiokanalene skal kunne fortsette å sende radio på FM-nettet er nå i praksis redusert til et spørsmål om de nasjonale radiokanalene som har gått over til DAB skal skjermes fra konkurranse.

Hvis lokalradiokanalene tvinges til å slutte å sende på FM, vil frekvensene bare bli stående ubenyttet.

– Vi synes ikke det finnes gode argumenter i dag for hvorfor man skulle ønske å fase ut lokalradio på FM, sier styreleder Aslak Sommerfelt Skretting i Norsk Lokalradioforbund til Nettavisen.

 

Et spørsmål om overlevelse

Ifølge Skretting er kostnaden for å gå over til DAB så høy at det for de fleste lokalradioene et spørsmål om å være-eller-ikke-være. De får noe støtte til å bygge ut nytt nett, men driftskostnadene er høyere enn de klarer å bære.

– En forsert FM-slukking vil nok sparke beina under store deler av bransjen. Modellen for kommersiell drift av lokalradio forutsetter markedsandeler av en viss størrelse, som en til nå ikke har klart å oppnå på DAB. Utfordringen for lokalradio er at de på DAB blir tilgjengelig som en av 30–40 kanaler, mot 5–6 på FM. Ingen aktører har til nå klart å hente de samme inntektene i lokale markeder på DAB. Fjerner man FM så fjerner man samtidig finansieringsmodellen for utbyggingen av DAB for lokalradio, sier styrelederen.

– Vi håper og tror at utfallet av denne prosessen blir at man vedtar en forlengelse av dagens FM-konsesjoner til 2031. 31.12.2031 er utløpet av alle innholds- og anleggskonsesjoner som nå er tildelt for DAB, så man vil i tilfelle få sammenfallende konsesjonsperioder for sendinger på de ulike plattformene. Vi opplever at det siste året har skapt en ny bevissthet rundt lokalradioenes situasjon, og politisk enighet, på tvers av partigrenser, om at det er riktig å forlenge.

Ivareta mangfoldet

Han påpeker at dette er en diskusjon om mer enn tekniske vurderinger:

– Det er viktig å være klar over at mye av dette handler om hva som skal til for å klare å opprettholde det mangfoldet lokalradioene tilfører den norske mediebransjen. Forbundet vårt representerer 121 lokalradiokonsesjonærer landet over som innehar 238 konsesjoner på FM og DAB. Store og små radioer, kommersielle og ideelle. I motsetning til de nasjonale aktørene så er eierkonsentrasjonen blant lokalradioene liten, med så å si bare lokale eiere.

Ifølge Skretting jobber det nesten 400 ansatte i lokalradiostasjonene, samt rundt 2.000 frivillige.