Gå til sidens hovedinnhold

Det var en gang en gate

Artikkelen er over 6 år gammel

Hovedfartsåren inn i Hønefoss fra vest, enten du kom med bil eller tog: Stabells gate.

Byens yrende handelsgate gjennom et helt århundre. Stabellsgate har fått navn etter Holtsforster Lars Bastian Stabell og hans familie som bodde i Hygen-gården fra 1770 årene og fram mot 1800 årene.

En av Stabells sønner var Eidsvolls-mannen og generalen Frederich Wilhelm Bruennech Stabell.

Trafikknutepunkt

Hønefoss ble et av de viktige trafikknutepunktene på østlandet. Med togreisende fra Drammen og Oslo og Bergen.

Veier fra Valdres og Hallingdal. Nesten alle som kom hit, tok seg inn i byen ned Stabells gate.

Byens handlegate

Byens ultimate handlegate til langt ut på 1980-tallet, da Søndre torg ble gågateområde og trafikken gjennom byen i all vesentlighet gikk gjennom Kongens gate. Stabells gate mistet sin gylne aura som byens «lykkelige» gate.

Kanskje kan noe av fordums stolthet gjenvinnes hvis Jernbaneverket skulle ende opp med Hønefoss stasjon som hovedstasjon for Ringeriksbanen/Bergensbanen?

Det yrte av liv i handlegaten Stabells gate på 50- og 60- tallet. Det krydde av små og store forretninger. Det ble handlet med alt fra tobakk til rakfisk og kunstige, naturlige blomster hos H.N. Berg på hjørnet ved Riperbakken.

Enda flere år tilbake, kom tilreisende fra fjern og nær for å overnatte på staselige Grand hotell. Jernbanehotellet, som det het en gang i verden.

Arild Gunnerød, som i mange år hadde en egen «Som tenkt, så sagt»-spalte i Ringerikes Blad, likte å mimre om gamle Hønefoss.

Mimretur

En gang på slutten av 90-tallet mimret han seg 50 år tilbake Stabells gate.

Da fant han et gammelt trehus tilhørerende Hønefoss Brug øverst i gaten, ved siden av Gustavsens Tobakk og Frukt, som ble de togreisendes første møte med Stabells gate.

I.R. Berg hadde kolonialforretning på hjørnet med frisør Karlsen som nærmeste nabo. Nedenfor residerte gårdeier O. Bjørnholdt med en gros og agentur.

Så fulgte Stabellsgatens Tobakksforretning, Posthusgården, Einar Simensens frisørsalong, Wagner blomster, Else Eriksens manufaktur, Marianne Eriksens moteforretning, Halvorsens kolonialforretning, H.N. Berg, Hønefoss Kjole- og kåpeforretning, Arne Quists bokhandel, Jørgensens drogeri og på den andre siden; Engelstad Fisk og Vilt, Ringvold Frukt og Tobakk og kafeen «Odin». Vinmonopolet hadde utsalg i den gamle kommunegården på toppen og Olaus Engen hadde auksjonsforretning i bakgården.

Øverst i gaten og ned mot Øyabakken holdt Alme og Brodahl til med sin sportsforretning, og Evenstads trykkeri var i bakgården.

Med årene flyttet Henschien Musikksenter inn i Stabells gate 7–9. Og bidro til at Stabellsgatens julegateåpning ble spektakulær med konserter i lokalene og høyttalere og nisser ut på gaten. Denne gården ble revet sent på 90-tallet. Gunnerød var også i gata.

Senere etablerte Alfred seg i lokalene etter Alme og Brodahl med diskotek.

Byfornyelse

I 1997 varslet Fylkesmannen at en byfornyelse i kvartalet kunne vært ønskelig, men at det trolig var umulig å få til.

– Det eneste måtte vært dersom en større brann skulle legge deler av kvartalet øde, het det i saken fra 1997. Det gikk troll i ord.

I 2001 brant nesten hele kvartalet ned. Fem familier ble husløse og både Alfred og bygninger i Fossveien ble rammet.

Men Stabells gate er fortsatt en stille gate. Det er lenge siden hallinger på handletur med tog hentet opp kjøpskålen fra svippsekken etter å ha avsluttet årets handel. Men de kommer kanskje igjen?

FAKTA:

  • Hønefoss stasjon ble åpnet i 1868 da Randsfjordbanen ble forlenget fra Tyristrand til Randsfjord.
  • Nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1909 da Bergensbanen ble åpnet.
  • Tanken om jernbane fra Drammen til Hønefoss ble lansert allerede i 1846.
  • I 1859 ble man enige om å gjennomføre prosjektet, og i 1863 vedtok Stortinget å bygge banen.
  • Den første strekningen mellom Drammen og Vikersund var ferdig i 1866, og i 1867 ble den ført videre til Tyristrand.
  • Da Hønefoss jerbanestasjon var klar, ble også toglinja tatt i bruk helt fram til Randsfjord stasjon ved Randsfjorden.
  • Persontrafikken ble lagt ned i 1968 etter 100 års drift. I 2007 ble all lokaltrafikk på banen lagt ned.
  • Bergensbanen ble åpnet i 1909.
  • Sperillbanen ble åpnet i 1926, men senere nedlagt.
  • Nå vurderer Jernbaneverket om Hønefoss stasjon kan bli hovedstasjon for Bergensbanen/Ringeriksbanen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.