Gå til sidens hovedinnhold

Lokale bedrifter trenger politikere som tør! | Tove Mette Pedersen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vet at oljeinntektene en dag tar slutt. Vi vet også at kommunenes utgifter vil øke. Lokale bedrifter gir folk arbeidsplasser og kommunen inntekter. Da er det viktig å hegne om bedriftene våre, og gjøre det vi kan for at de får gode levevilkår.

Bedriftene trenger hjelp for å kunne lykkes. Ansvarlige kommuner forstår at bedriftene trenger arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker konkurranseevnen og lønnsomheten deres. Det kan gjelde infrastruktur som veier, transportmuligheter, fiberkapasitet og strømleveranse, tilgang på arbeidskraft, regelverk og effektive politiske beslutningsprosesser, eller lokale interessekonflikter.

En av de store bedriftene våre mistet nylig en millionkontrakt som følge av strømbrudd. Sånn kan vi ikke ha det. Kommunen må bruke sin kompetanse og påvirkningsmulighet til å sørge for sikker strømtilgang. Dersom det er spesielle forhold som er årsaken til problemene, må kommunen bidra til dialog slik at sakene blir løst.

Velferdssamfunnet vårt avhenger av at alle forstår og verdsetter den enorme verdiskapingen som bedriftene bidrar med i samfunnet.

Vi forstår at interessekonflikter kan oppstå, og at dette er vanskelig for dem som opplever det, men noen ganger må enkeltindividets behov vike for samfunnets beste. Vi trenger bedriftene, fordi bedriftene gir folk arbeidsplasser og kommunen skattepenger og økonomisk handlekraft.

Vi trenger innovative folk, som er villige til å satse penger og utallige arbeidstimer på å skape arbeidsplasser og en framtid for seg selv og andre. Og vi trenger politikere som tør å ta tak i lokale interessekonflikter, og jobbe fram konstruktive løsninger sammen med dem som berøres.

Ringerike Venstre tør og vil gjerne fremme behovene og interessene til lokale bedrifter og gründere. Men vi trenger hjelp selv – for å komme i posisjon. Det er så enkelt at flere hoder gir økt handlekraft, og økt handlekraft gir større mulighet til faktisk å få gjort noe.

Kommentarer til denne saken