Lokal mann dømt for overgrep mot to jenter

Mannen ble frifunnet i Ringerike tingrett. Nå har Borgarting lagmannsrett dømt ham til en lengre fengselsstraff.