Tidligere i år lyste Viken fylkeskommune ut to millioner kroner i midler under det som kalles KulturArvOpplevelser.

Frist for å søke var 1. mai.

Nå er søknadene gjennomgått, og tildelingen er klar.

Blant mottakerne finner vi Stiftelsen Buskerudmuseet, som tildeles 135.000 kroner.

En liste over mottakere ligger på fylkeskommunens nettsider.