Bakgrunnen er Norges Banks renteendring på 0,25 prosent, kombinert med endringer i pengemarkedsrentene. Laveste ordinære utlånsrente blir Grønt Boliglån, med nominell rente fra 1,6 prosent. Det opplyser banken i en pressemelding.

Fraviker varslingsfristen

– Som lokal bank og hjørnesteinsbedrift tar vi et særskilt ansvar for å bistå våre kunder gjennom denne spesielle tiden. Vi er i tett dialog med kundene våre, og bistår på mange måter. Utviklingen i rentemarkedet gjør at vi nå kan sette rentene ytterlige ned. Vi setter den også ned raskt, sier administrerende banksjef Steinar Haugli. Og legger til at ordinær varslingsfrist fravikes, slik at eksisterende kunder vil få ny rente fra 25. mai.

For innskudd gjelder normal varslingsfrist på åtte uker.

Åpner

Banken har siden mars praktisert åpen bank med lukket dør. Det betyr at banken har vært åpen, men at bankens medarbeider har benyttet nye metoder for samtaler med kunder.

– Mandag 11. mai åpner vi igjen dørene ved lokalbankene på Jevnaker, Gran og i Hønefoss. Dette er første fase i normaliseringen. I neste fase vil vi åpne Hole og Nittedal, hvor det inntil videre fortsatt blir åpen bank med lukket dør, sier Haugli i pressemeldingen.