Gå til sidens hovedinnhold

Lise Bye Jøntvedt svarer Roger Larsen: – Å bruke byplanen er bare vikarierende argumenter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Ringerikes Blad lørdag spør Roger Larsen om vi ønsker å gå baklengs inn i fremtiden. Det er et godt spørsmål.

Larsen er leder av hovedutvalget for areal og miljø (Hma), der jeg er medlem. Larsen og den andre FrP-representanten i utvalget, KrFs representant og jeg fra Høyre stemte for å sende planen om utbygging av hotellet og City-gården ut på høring. Vi kom i mindretall mot venstre, Sp, Ap og rødgrønne uavhengige. 4 mot 5.

Hva gjør formannskapet når denne saken skal behandles tirsdag?

Må ha egen plan

Flertallet i Hma brukte byplanen som, min påstand, vikarierende argument. Planene for hotellet og City bryter ikke mot byplanen. Det er heller ikke grunnlag for å si at utbyggerne tøyer strikken. Assisterende rådmann Terje Dalen orienterte om byplanen og dens hensikt i forkant av møtet, tydeligvis for døve ører.

Byplanen gir overordnede rammer og har ikke to streker under svaret. Alle byggeprosjekter må ha egen reguleringsplan som så legges oppå byplanen. Omgivelser og tomteforhold vil spille avgjørende roller. Med samme byplan vil det kunne bygges høyere og tettere opp mot sentrum enn utover i byen. Hvert prosjekt vurderes for seg.

Styrker sentrum

Planen for hotellet og City vil styrke sentrum i Hønefoss. Den vil ta bort noe gateparkering og gi oss som bruker byen flere bilfrie gatetun. Det blir flere leiligheter i sentrum og dermed flere som vil bruke sentrumsbutikkene. Det vil styrke handelen.

Vi blir flere til å dele på kommunale avgifter til vann og avløp. Et konferansehotell betyr også gjester som kan gå ut i sentrum i pauser og på kveldstid, gi mer liv og bidra til handel. Hotellet vil styrke kinoen i sentrumskvartalet, ettersom kinoen blir konferansesal på dagtid.

Planen viser at en inntrukket sjette etasje på ny Citygård ikke vil være synlig fra Søndre torv eller fra Kirkegaten Den vil ikke bety noe for solforholdene til Bryggerigården. Vi som bruker byen som fotgjengere vil få en flott gate mellom Sentrumskvartalet og Kirkegaten. Dette prosjektet vil gjøre byen penere og gi den en positiv utvikling.

Det jeg spør meg om er hvorfor Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og rødgrønne uavhengige kunne gå mot å sende planen på høring. Det kan ikke være bestemmelsene i byplanen. Å bruke byplanen er bare vikarierende argumenter. Så hva er den egentlige årsaken til at de ikke ønsker utvikling i Hønefoss? Det håper jeg vi får svar på i formannskapets møte onsdag.

Kommentarer til denne saken