Hun står fram og sier det hun mener, så vi vet hvor vi har henne.

Flere politikere bør følge hennes eksempel på dette. De er etterspurt mang en gang.

LES OGSÅ: Vi trenger et folkeopprør for Ringeriksbanen

Avleder selve debatten

Samtidig må jeg si det er trist at LBJ så ofte bruker sin politiske stemme i mediene til å avlede selve debatten om utviklingen av Lloyds marked, Øya og Tippen.

I stedet svartmaler hun gjerne sine motstandere med ord som «ekkokammer», «facebookdemokrati», «en liten aksjonsgruppe med skjult agenda» etc.

Det er ikke noe rart at flere motstandere da blir fortvilet eller provosert.

Savner gode drøftelser

Jeg savner mer imøtekommende kontakt med kommuneledelsen. Jeg savner gode drøftelser omkring selve saken. Hvor blir det for eksempel av reaksjoner i forhold til høringsuttalelsene for Lloyds marked?

Les også

Dette er ikke riktig, Lise Bye Jøntvedt!

Der er det en del spørsmål og tanker som bør avklares og drøftes mye bedre, før viktige avgjørelser blir tatt.

Vi vet lite om hva LBJ sine politiske medspillere tenker og snakker om. De er stort sett tause i forhold til den pågående debatten, og de tar ikke kontakt med oss vanlige borgere som for eksempel har skrevet høringsuttalelser.

Forsvarer Tronruds planer

Det er meget betenkelig dersom praten dem imellom ligger på samme plan som det LBJ gir uttrykk for i mediene.

Det er trist dersom de kun leter etter argument for å forsvare Tronrud sine planer, uten å gå inn i de motargumentene og de spørsmålene som er fremmet, med et imøtekommende sinn.