Formålet med Lions Røde Fjær-aksjon i år er å bidra til at planen om utvidelse av Beitostølen Helsesportsenter blir realisert.

Dette er 9. gang Lions Norge har en Røde Fjær-aksjon. Den første aksjonen fant sted i 1966.

Den gangen ble det samlet inn 8,2 millioner kroner, som i dag tilsvarer 88,5 millioner kroner.

30.000 brukere

De innsamlede midlene i 1966 gikk til bygging av Beitostølen Helsesportsenter, som sto ferdig og ble åpnet i november 1970.

Siden da har helsesportsenteret gitt rehabiliteringstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Senteret har gitt behandling til over 30.000 brukere siden oppstarten og cirka 900 brukere får et opphold der årlig.

Et aktivt liv

Brukerne ledsages av sine nærmeste og skoleres også under oppholdet. I tillegg gir senteret kunnskap og kompetanse til cirka 250 fagpersoner årlig.

Helsesportsenteret har vokst sakte, men sikkert siden oppstarten for 51 år siden, og nå ønsker stiftelsen å utvide tilbudet med et familie- og kompetansesenter.

Denne utvidelsen vil gi et nytt og bedre tilbud til enda flere barn og unge med funksjonsnedsettelser. Slik økes deres mulighet til å utvikle sitt potensial og leve et aktivt liv.

Mål: 50 millioner

Målet med aksjonen er å samle inn 50 millioner kroner til et slikt familie- og kompetansesenter.

Tradisjonelt har Lions Røde Fjær-aksjon blitt gjennomført som bøsseinnsamling med besøk til husstandene i klubbens områder, men på grunn av smittesituasjonen er dette mindre aktuelt i år.

Klubbene vil derfor dele ut løpesedler med informasjon og Vipps-nummer til klubbene i postkasser i sine områder. Videre vil Lions-klubbene i våre tre kommuner denne uken gjennom ulike arrangementer og aktiviteter gjøre sitt til at målet kan nås.

Vi oppfordrer derfor befolkningen i våre tre kommuner og våre bedrifter til å støtte opp om aksjonen. Hjelp oss med å hjelpe Beitostølen Helsesportsenter og alle kommende brukere av senteret med et enda bedre tilbud