– Årets salg har vært bra, men fortsatt er det lodd igjen. Målet er også i år å selge 10.000 lodd, sier Kåre Bækkevold i Lions Club Hønefoss.

– Loddsalget har gjennom årene gitt LC Hønefoss mulighet til å bidra med betydelige beløp som en håndsrekning til trengende i Ringeriksregionen. Det være seg enkeltpersoner, foreninger, institusjoner eller andre gode tiltak i lokalsamfunnet, sier han.

En del av midlene har, i henhold til Lions-bevegelsens målsetting, også gått til nasjonale og internasjonale formål. En norm for fordeling av innsamlede midler tilsier cirka 50 prosent til lokale tiltak, 25 prosent til nasjonale formål og 25 prosent til internasjonale prosjekter.

– Ingen av de innsamlede midler går til administrasjon eller sosiale aktiviteter for medlemmene. Utgifter til dette dekkes gjennom medlemskontingent og direkte betaling fra medlemmene, sier Bækkevold.

 

Frelsesarmeen er en institusjon som hvert år får et bidrag fra klubben, som også har inngått avtale om et betydelig beløp til en brygge for å lette adgangen for bevegelseshemmede og andre til elva på Glatved.

 

– Brygga er nå i praksis ferdigstilt. Og i juli i år var Siri Lien i Japan for en 14 dagers ungdomsutveksling, der hun traff ungdommer fra hele verden, et minne for livet, sier han.  

– En del potensielle loddkjøpere, når de blir spurt av klubbens loddselgere om å kjøpe lodd, repliserer med at de ikke har noe sted å sette stabburet. Det kan så være, men fra klubbens synspunkt er det viktigste å støtte en god sak, nemlig å bidra til en bedre hverdag for noen mennesker. I tilfelle «problemet» skulle oppstå er det godt mulig å diskutere med klubben om eventuelt gjenkjøp. Det har skjedd tidligere, sier Bækkevold.

I tillegg til stabburet loddes det ut fire spekeskinker og fem fenalår. Verdi av alle gevinstene er kr 96.600 kroner, hvorav stabburet utgjør kr 90.000.