Fortsatt finnes det mange forventninger som følger med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. Mange av disse forventningene kjemper vi mot, spesielt på kvinnedagen. Derfor må vi også kjempe for det kjønnsmangfoldet som finnes!

Dagens inndeling i to kjønnskategorier er en overforenkling av virkeligheten, og naturlig nok er det da også mange av oss som ikke passer inn i noen av dagens to kjønnskategorier.

Å bli anerkjent er viktig for alle mennesker. For de av oss som ikke identifiserer seg som verken mann eller kvinne kan en tredje juridisk kjønnskategori være en vei til slik anerkjennelse.

Derfor burde det være en selvfølge at de får mulighet til å endre sitt juridiske kjønn til en tredje kjønnskategori. At mennesker blir anerkjent for deres identitet bør veie tyngre, enn at det er litt jobb å innføre en tredje kjønnskategori.

Det handler om å se mennesker for det de er. Derfor bør systemene tilpasses til individene, istedenfor at individene må tilpasse seg til et system som ikke anerkjenner mangfoldet blant kjønnsidentiteter.

LES OGSÅ: Likestilling - viktig for alle | Linda Lavik