Lidia er ekspert på kriseledelse: – Myndighetene har vært for dårlig forberedt på korona-krisen

Lidia Ivanova Myhre fra Røyse har en mastergrad i sikkerhetsledelse. Hun er skeptisk til at Stortinget vedtok en kriselov, og mener myndighetene har vært for dårlig forberedt på korona-krisen.