Lever du eller eksisterer du?

Som jeg har vært inne på noen ganger tidligere, har vi alle fått et engangstilbud om å leve et liv som det er opp til oss å gi innhold.

Bør og må

Når du har stått overfor et valg om handlemåte i en bestemt situasjon, antar jeg du har tenkt for eksempel:

  • Dette bør jeg gjøre?
  • Dette forventer andre at jeg skal gjøre?
  • Dette må jeg gjøre?
  • Dette har jeg lyst til?
  • Dette vil jeg gjøre?

Hvor ofte ender du opp med å velge å gjøre noe annet enn det du har lyst til eller det du vil?

Det er mange eksempler på at om man spør mennesker som vet at de nærmer seg slutten på livet, om hva de angrer mest på, er svaret at de angrer mest på at de har levd livet slik andre mente de burde leve, og ikke hatt mot til å leve slik de selv ville. Hvor bittert må ikke det oppleves! En situasjon som jeg er sikker på ingen av oss ønsker å oppleve. Men da må vi levelivet vårt – ikke bare eksistere!

Mange er ikke helt bevisst

Det er min erfaring etter mange år som personlig coach at det er ganske mange som ikke er helt bevisst hva som er viktig for dem og hva de har lyst til. Mange kan angi flere ting de har lyst til, men det er ofte slik at om man ikke vet hva man har mest lyst til, skjer det ingen ting.

Litt flåsete sies det at man får ikke det man ønsker seg, om man ikke vet hva man ønsker seg. Men det er et poeng med en slik uttalelse. Jeg er overbevist om at det er viktig å være bevisst hva som er viktig og hva man har lyst til i sitt eget liv.

Jeg opplever iblant at noen oppfatter det å leve livet sitt slik man har lyst til og selv vil, som selvopptatthet og negativ egoisme. Jeg deler ikke den oppfatningen. Jeg er trygg på at de aller fleste av oss har en iboende lyst til å bety noe for andre mennesker.

Meningsfylt og givende

Et eksempel på dette er at veldig mange er engasjert i en eller annen form for frivillig virksomhet. Det tror jeg ikke skjer fordi man ønsker å høste heder og ære, men fordi det oppfattes som meningsfylt og givende å gjøre noe som har betydning for andre.

Om du ikke allerede lever livet ditt slik du selv vil – gjør noe med det! Lev livet med de muligheter og begrensninger du har fått – ikke bare eksister! Om du ikke vet hva du vil, skaff deg om nødvendig hjelp til bevisstgjøring.