Leszek har sonet to år i Ringerike fengsel. Den eneste som besøker ham er fra Røde Kors

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har vært så vanskelig å få tak i visitorer til Ringerike fengsel at Røde Kors har måttet sende folk fra Ila og Ullersmo.