Formannskapet har sagt nei til Jan Solberg å rive Hammerbrogata 9 (tidligere handelsskolen) som et ledd i hans plan om å bygge 47 leiligheter. Varaordfører Runar Johansen (H) forsvarer vedtaket da han mener det er viktig å ta vare på bygningene!

Runar Johansen: Hvem skal ta vare på bygningene i Hammerbrogata 9 for å tilfredsstille kulturvernernes store behov for å ta vare på bygg man mener er av høy verneverdig i området ved Nordre torg? Er det kommunen som skal ta de utgiftene, eller er det eier Jan Solberg?

Jan Solberg har gort det klart at bygget nå kan bli stående tomt og at det bare er aktuelt å sikre det mot at uvedkommende tar seg inn.

Med andre ord:

Skal vi få et nytt skremmende eksempel som fra den kommunale boligen i Hønengaten 26 der vinduene ble dekket til med sponplater?

Nei varaordfører Runar Johansen og de andre i formannskapet som gikk i mot flertallsvedtaket i Hovedkomiteen for miljø- og areal som sa ja til riving. Bruk sunn fornuft og snu i tide.Det er ingen skam å gjøre det, selv i politisk sammenheng.

La ikke verneinteressene ta fullstendig knekken på folk som vil satse for å gi byen Hønefoss et skikkelig løft.

Vi er to nordsida-gutter som ikke forstår at våre folkevalgte på kommunens nest høyeste trinn, nemlig formannskapet, kan forsvare det vedtaket som er gjort.