Legger ned filialen i Hole

Sparebank 1 Ringerike Hadeland oppgir endret kundeatferd som årsak til at fire ansatte nå skal flyttes til Hønefoss.