Gå til sidens hovedinnhold

Forventer noe helt annet

Artikkelen er over 6 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ringerikinger ønsker alltid nyetableringer hjertelig velkommen. Den nye automatstasjonen i Hønefoss sentrum er et unntak. Hvorfor?

LES OGSÅ:

Kanskje handler det om forventninger. Den ene dagen snakker det offentlige om framtidens Hønefoss, der sykkel- og kollektivtrafikk i sentrum skal beskyttes fra privatbilister med en bompengering. Så viser det seg at like før har de godkjent etableringen av en ny bensinstasjon på en av byens mest sentrale områder. Hvordan henger det sammen?

Ingen reagerte da godkjennelse ble gitt, men da gravemaskinen begynte arbeidene på Tippen denne uken, rett ved elva vi elsker, kom reaksjonene fra publikum i fleng. Bensinstasjon der? Var det en forsinket aprilspøk? Nei, det var det ikke. Det er en grunneiers legitime rett til å drive forretning på egen eiendom.

Forskjønnelse og byutvikling har preget byen vår de siste årene. Utallige dugnadstimer er lagt ned i å gjøre elvene mer tilgjengelige, og områdene i byen finere. Debatten om byutvikling har gått bredt og engasjert, og stadig flere ser mulighetene som ligger i Hønefoss.

Kanskje er vaskehall og bensinstasjon gode forretningsideer, men glansbilder i bymiljøet blir det aldri.

Så selv før bekymring fra enkelte for potensiell forurensing tas inn i bildet, skurrer det høylytt i mange hønefossingers ører. De forventer noe annet i indrefileten av byen.

Det er flott at Ringerike kommune ønsker å være en ja-kommune. Kommunen kan jo ikke utvikle byen alene. De må legge forholdene til rette for utbyggere og næringsdrivende. Vi har også sans for at politikerne ikke gjør seg selv til en flaskehals i dette arbeidet. Det store spørsmålet er om politikerne har lagt de rammene de mener er riktig for utvikling av byen, og om administrasjonen holder seg innenfor.

Byutvikling handler ikke bare om å gjøre det visuelt pent. Det handler om å bygge grunnlag for sunn næringsvirksomhet. Den mest kraftfulle byutviklingen skjer når byen utvikles for lønnsom næringsvirksomhet, i et byrom som er trivelig å være i, bundet sammen med effektiv samferdsel.

Reaksjonene i avisen viser at stemmene i byutviklingen i Hønefoss ikke er samstemte. Målene er forskjellige. Forventningene spriker. Den samordnende kraften savnes.

Den jobben må kommunen ta, og de må begynne med å samle de sentrale grunneierne i bykjernen. Har ikke disse mål som kan forenes, blir byutviklingsarbeidet mer enn krevende.

Kommentarer til denne saken