Saken er dessverre ikke enestående. Boligkjøpere overraskes altfor ofte av skjulte feil og mangler. Årsak: Vi stoler på taksten. En undersøkelse viser at under halvparten av boligkjøperne gjør egne undersøkelser av boligen de ønsker å kjøpe før de legger inn bud. Det er risikosport, i det vi går inn i de største investeringene vi som privatpersoner gjør.

Tilliten til taksten er for høy. Vi tror åpenbart at taksten som ligger ved salgsprospektet gir et uttømmende bilde av boligens tilstand. Det gjør den dessverre ikke.

Takstmennene tar da også dette forbeholdet, men ofte faller vi for huset, og stoler på at det vi ser er hva vi får. Over tid kan det vise seg å være feil. Råteskader, elektrisk anlegg og tomtestørrelser er de vanligste stridstemaene.

Det er ikke bare uheldige huskjøpere som ser problemet. Også eiendomsmeklerbransjen ser at situasjonen ikke er god. Derfor skjer det en endring fra nyttår. Den gamle salgstaksten erstattes av en boligsalgsrapport. I denne går takstmennene vesentlig lenger i sine undersøkelser. Rapporten har vært tilgjengelig nå også, men fra nyttår blir den obligatorisk. Rapporten blir dyrere å utarbeide, og salgskostnadene blir dermed høyere. På den andre siden blir eierskifteforsikringen billigere, siden usikkerheten reduseres.

Det er på høy tid at standarden i takseringen av boliger blir bedre. Boligkjøpere må kunne stole på at fagfolk avdekker feil, slik at riktig pris settes på våre viktigste privatinvesteringer. En overfladisk takst er ikke nok, ei heller at kjøper selv må foreta individuelle undersøkelser. Vi hilser den nye boligsalgsrapporten velkommen.