Bjørn Harald Blaker: Lederkrise i skolen

Benterud: Den nye barneskolen på Benterud.

Benterud: Den nye barneskolen på Benterud. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Altfor få vil bli rektor. Det er lederkrise i en av vår tids største satsingsområder – skolen.

DEL

LederFør jul ble det lyst ut stilling som rektor ved den helt nye Benterud skole i Hønefoss. Søknadsfristen ble så forlenget til 31. januar. Årsaken var at søkerbunken var for tynn etter første utlysningsrunde.

Hvorfor vil så få bli rektor på en helt ny, topp moderne skole i Hønefoss?

Dette er ikke er uvanlig. Ringerike kommune er langt ifra alene om utfordringen med få søkere. Realiteten er at det har blitt stadig vanskeligere å rekruttere rektorer til norske skoler. Hvorfor vil så få bli rektorer? Årsakene er mange. La oss begynne med det som en viktigst for skolefolk: Pedagogikk. Rammeverket blir stadig strammere, og handlingsrommet reduseres.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Dernest: Rektorer blir nedlesset med driftsoppgaver. Utdanningsforbundet sier litt spissformulert at dette inkluderer å skifte lyspærer, strø når det er glatt, og gå ut med søpla. Det kan i alle fall åpenbart føles som om det er slik. Er rektorer i ferd med å bli mer byråkrat og vaktmester enn pedagogisk utvikler?

Rektorer har i dag et større ansvar enn de fleste toppledere i betydelige lokale virksomheter. Vi snakker om store driftsbudsjett, personalansvar for et stort antall ansatte, og ikke minst et overordnet ansvar for hver elev.

Og antall elever på hver skole blir flere, når skolestrukturen endres.

Rektor skal hindre mobbing og utenforskap, samtidig som det skal legges til rette for tilrettelagt undervisning og enestående resultater. For dette ansvaret får de ikke vesentlig høyere lønn enn lærere. Og ferien, eller avspaseringen som det jo er, er kortere.

I en rapport fra konsulentselskapet Rambøll heter det at mellomledere i skolene vegrer seg for å søke rektorjobber, fordi rollen oppfattes som både ensom og utsatt.

Det er underlig at skoleledelse har fått så lite oppmerksomhet fra politisk hold. Alt har handlet om utvikling av lærere. For all del: Lærerne er avgjørende for en god skole. Lønnsvekst og oppmerksomhet knyttet til videreutdanning og kompetanse er riktig og bra. Rektorene er derimot glemt, later det til.

Den begynnende lederkrisen i norsk skole må på kunnskapsministerens bord. For at skolen skal utvikles og bli god, må også ledelsen utvikles og gjøres god.

Flere må ønske denne ledelsesutfordringen, og det må bli kamp om stillingene. Da må totalpakka av det å være rektor i dag gjøres mer attraktiv enn den er i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags