Kommunereformen har vært et av Regjeringens prestisjeprosjekter. Om under ett år er det stortingsvalg, og foreløpig står reformen med et beskjedent resultat etter frivillige runder.

Prosessen har vist at mens regjeringen har lagt vekt på effektivisering og bygging av soliditet, har norske kommuner lagt helt andre ting i spørsmålet om sammenslåing med en eller flere nabokommuner.

Og uavhengig av sammenslåinger vil det være nettopp interkommunalt samarbeid som er nøkkelen til robusthet og kraft i framtiden, både for Jevnaker, Hole og Ringerike.

Særlig følelsen av identitet og å være herre i eget hus er kraftig undervurdert av Regjeringen.

Nå haster det for Regjeringen å vise handlekraft. Dersom kommunereformen ikke skal bli et mageplask med begrensede effekter, må Regjeringen ta i bruk tvang.

Til Ringerikes Blad forteller kommunalministeren at de følger planen, og vil legge fram en proposisjon til våren. Aftenpostens spekulasjoner kommenteres ikke, men det er ikke helt usannsynlig at det er regjeringskilder som har lekket status i prosessen nå, for å lodde folkemeningen. I tilfelle har de ikke fått mange nye og gode svar.

Regjeringen vil i høstens valg bli målt på sine resultater i stortingsperioden. De skulle nok helst sluppet å bruke tvang for å vise gjennomføringskraft. Håpet er i ferd med å forsvinne. De har det travelt.

Dersom Aftenpostens lekkasjer stemmer, får det små konsekvenser for vår region. Om hadelandskommunene Gran og Lunner blir tvangssammenslått, blir Jevnaker stående som relativt liten kommune, med en stor kommune på hver side. I praksis betyr det mindre, siden Jevnaker samarbeider godt i begge retninger allerede i dag.

Og uavhengig av sammenslåinger vil det være nettopp interkommunalt samarbeid som er nøkkelen til robusthet og kraft i framtiden, både for Jevnaker, Hole og Ringerike.