Når økonomien er ille ute, hører vi ofte økonomene diskutere konsekvensene av myk, kontra hard landing.

Den billedlige referansen er flyet som kommer inn for landing. Og det er litt slik reisen har vært i Hole de siste årene. Kommunen har flydd høyt og sorgløst, med god framdrift, ekstraordinært tanket av Thon-inntekter.

Alle visste at det ekstraordinære ville bli erstattet av det ordinære på et tidspunkt, men forberedelsen var på ingen måte gode nok. Det viste arbeidet med neste års kommunebudsjett. Holeflyet var for tungt lastet, og drivstoffet var ikke tilstrekkelig til å foreta en myk og kontrollert landing.

Mandagens møte i kommunestyret blir rettmessig kalt et av de vanskeligste i historien. Hvordan skulle de ta Hole-flyet trygt ned? Hardt og brutalt for å sikre framtidig handlekraft, eller mykt og forsiktig på et sted som reduserer handlekraften, altså i Robek?

Heldigvis så politikerne at en hard landing ville føre til høy risiko for skader, særlig for de yngste i kommunen. Derfor valgte de å ta økonomien ned over tid, men med viten om at det etter all sannsynlighet vil føre kommunen inn i Robeks klamme grep.

LES OGSÅ:

Det er prisverdig at holepolitikerne nå tar kraftige grep, og har ambisjon om å mellomlande så kort som overhodet mulig i Robek. Det er avgjørende viktig for en kommune som har sterk vekst og en lysende framtid foran seg.

Vekst og lysende framtid til tross: Når planen for landing ikke var robust nok, måtte Hole mellomlande på feil rullebane, i Robek. Det er den nødvendige strafferunden som må gjøres unna. At de planlegger å gjøre den vesentlig kortere enn i Ringerike er bra. Det gjør at det blir harde tak framover, men bare slik kan de gjøre seg klare til ny avgang i et mer tilpasset fly.