I lang tid har foreldre i Ringeriksregionen kjempet for en bemanningsnorm i barnehagene. Nå kan de snart få det slik de ønsker. Regjeringen ble i Sundvollenerklæringen enige om at de ville jobbe for rammer som sikret spesielt de minste barna i barnehagen sine behov. Til våren sendes planen ut på høring.

Nylig var 400 barnehageansatte fra hele Buskerud samlet på Klækken hotell. Konferansen handlet om den nye rammeplanen som skal gjelde fra neste barnehageår.

Planen handler om andre behov også, som eksempelvis tilvenningsrutiner for barn, men la oss i denne omgang dvele ved bemanningen.

I dag er det betydelige forskjeller i bemanningen i barnehagene rundt om i landet vårt. Det blir slik fordi kommunene prioriterer forskjellig. I mange tilfeller tvinges de også til å gjøre budsjettilpasninger, på grunn av trang kommuneøkonomi.

Barn i barnehage, og særlig i offentlig barnehage, må ha rett og tilgang til like tjenester, uavhengig av hvor de bor.

Det bør ikke være slik at voksentettheten i barnehagen avhenger av hvilken kommune du bor i. Barn i barnehage, og særlig i offentlig barnehage, må ha rett og tilgang til like tjenester, uavhengig av hvor de bor.

Vi er sikre på at ansatte i alle barnehager gjør sitt ytterste for å hjelpe, utvikle, trøste og oppmuntre sine barnehagebarn, men der det er færre ansatte, blir det mindre tid og oppmerksomhet til hvert barn. Det er på høy tid at det etableres en riktig bemanningsnorm.

Det må være handlingsrom innenfor rammene av en norm. Barn er forskjellige, og det kan være lokale forskjeller. Samtidig: Alle barn fortjener at vi legger rammer som sikrer et forsvarlig minimumsnivå.