Gå til sidens hovedinnhold

Gjennomgang av pensjoner

Artikkelen er over 17 år gammel

Sykehustoppene i Helse Sør fikk tidligere i år hard kritikk for sine svært sjenerøse pensjonsavtaler.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste tiden har det igjen vært rettet fokus mot pensjonene i Helse Sør, etter at NRK meldte at helsedirektørene beholder det aller meste av de omstridte pensjonsavtalene.

Nylig avgått helseminister Dagfinn Høybråten har bedt om en full redegjørelse for den gjennomgangen Helse Sør har hatt av avtalene. Redegjørelsen skal foreligge innen generalforsamlingen i Helse Sør 28. juni.

Både som helsepolitiker på Stortinget, og som innbygger i Buskerud, avventer jeg redegjørelsen fra Helse Sør med stor interesse. Det har vært en klar forutsetning fra helseministerens side at avtalene skulle opp til ny behandling, og eventuelt reforhandling av unødvendige lukrative avtaler.

Resultatorientert

Ett av de viktigste målene bak sykehusreformen har vært en mer resultatorientert og effektiv drift. Og resultatene har vært gode. De siste tallene viser at gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som er mottatt til behandling eller utredning, 1. tertial 2004 var 69 dager, mot 80 dager i samme periode i 2003, en nedgang på 14 prosent.

Utviklingen med fristilling av tidligere forvaltningsbedrifter og offentlige institusjoner er positiv, men innebærer også tøffere krav og større ansvar for lederne i helseforetakene. Derfor er det rimelig at vilkårene løsrives fra det ordinære offentlige lønnsregulativet, og at de står i forhold til de nye kravene som stilles.

Likevel går det klare grenser for hvor høyt ledere for foretak som finansieres over offentlige budsjetter, og som har ansvar for livsviktige tjenester for befolkningen, kan honoreres. Jeg forutsetter at styre og ledelse i Helse Sør også skjønner dette.

God behandling

Sett i lys av de betydelige omstillingsutfordringer som Helse Sør står overfor, er det svært viktig at midlene brukes mest mulig effektivt, og at de i størst mulig grad kommer pasientene til gode i form av rask og god behandling.

Avgått helseminister Dagfinn Høybråten har også opplyst at staten for tiden gjennomgår de generelle retningslinjene for lederpensjoner i statlige foretak og at det i den sammenheng vurderes å sette et tak på de årlige pensjonsutbetalingene i slike. Jeg synes det er positivt med en slik gjennomgang, og avventer de konklusjonene som gjøres.

Jeg har full tiltro til at den nye helseministeren, Ansgar Gabrielsen, går gjennom redegjørelsen fra Helse Sør på en grundig og skikkelig måte, og eventuelt iverksetter nødvendige tiltak for å påse at det ryddes opp i pensjonsavtalene i Helse Sør.