Gå til sidens hovedinnhold

Fullt fokus på Ringerike

Artikkelen er over 7 år gammel

Samferdselsdepartementet har helt klart oppfattet kravet om utbygging av både Ringeriksbanen og E16 til Oslo så snart som mulig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Gårsdagens bestilling til Statens vegvesen og Jernbaneverket er tydelig og klar. De to etatene må seg imellom avklare hvor felles korridor er hensiktsmessig, og hvor det er nødvendig å la traseene gå hver for seg. Avklaringen skal være gjort innen 15. juni, og understreker hvor raskt man nå krever konkrete resultater.

Det har vært uttrykt bekymring lokalt for at samordnet planlegging ville skyve utbyggingen av E16 mellom Skaret og Hønefoss ut i tid. Bekymringen er begrunnet, men handler mest om utålmodighet for utbyggingen av vei. Dersom målet er å få plass en samferdselsløsning for både vei og bane så snart som mulig, og gjøre denne så effektiv som mulig, er dennes samordningen nødvendig. Det som eventuelt tapes av tid fram til juni, kan vi raskt få igjen senere i prosessen.

To samferdselstraseer gjennom regionen vil åpenbart føre til inngrep, men departementet er tydelig på at det skal tas nødvendige hensyn til vern av både jord, kulturmiljø og fortidsminner, og at valg av én eller to korridorer må tilpasses dette.

En samordnet planlegging er mer omfattende, og det er en begrunnet bekymring for at den vil ta lengre tid. Samtidig er det viktig at vi nå både får en kostnadseffektiv utbygging, og at trasévalg blir riktig for framtidens Ringeriksregion.

Regjeringen viser det som er ønskelig: Utålmodighet og grundighet. De framstår troverdige med hensyn til å ville få gode resultater raskt. Selv om prosjektene fortsatt ligger i den noe mer uforpliktende sistedelen av NTP, er det i motsetning til tidligere ingenting som tyder på en uthalingstaktikk. Samferdselsprosjektene mange lokalt har mistet troen på lokalt, har nå fullt fokus nasjonalt.

Kommentarer til denne saken