Lærere må ta større ansvar for å hindre mobbing | Øyvind Lien