Tirsdag lanserte Alles Kulturhus (tidligere Ringerike Kultursenter) sine nye hjemmesider.

Tidligere ble billetter til forestillinger, konserter etc. solgt gjennom ringbillett. Fra nå er det Tixly som er billettleverandøren til Alles Kulturhus. Billettene blir solgt fra hjemmesidene på alleskulturhus.no.

Etter to dager med opplæring fra Tixly avdeling Stavanger, ser vi frem til å bruke det nye systemet fra Tixly. Hvis publikum registrerer seg på våre nye hjemmesider før 31. mai så er de med på trekning av to billetter fra valgfritt arrangement som ligger ute. Og det er to billetter fra hvert arrangement som blir trukket ut.