Flere ungdommer har erkjent hærverk på nedlagt skole

Etter avhør har flere ungdommer mellom 14 og 16 år erkjent at de har vært med på hærverket på gamle Raufoss skole.