Gå til sidens hovedinnhold

Landbruket er løsningen – ikke problemet | Helge Stiksrud (V) og Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Landbrukspolitikken har som mål både matforsyning, beredskap og kulturlandskap. De neste store målene må nå dreie seg om å nå mål om karbonlagring, energiforsyning og biologisk mangfold.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De neste store landbrukspolitiske målene må dreie seg om klima og biologisk mangfold.

Landbruket bidrar til å binde karbon i jord, gras og skog. Potensialet for å binde enda mer, er stort. Landbruket er løsningen og ikke problemet, når vi nå må redusere klimagassutslippene betydelig.

Åpne, grasdekte arealer som beites er fotosyntesens racere og fører til mye mer lagring av karbon enn det meste. Faktisk lagres det tre til fire ganger så mye på disse arealene som i skog. I tillegg gir slike beitemarker en utstråling av varme både sommer og vinter, som også er gunstig for klimaet.

Ved å regne inn karbonlagring og varmeutstråling, får vi et positivt klimaregnskap. Det må derfor være lønnsomt å ta alle arealer i bruk og drive variert jordbruk over hele landet, også i byene.

I tillegg må vi satse på skogen. Skogen tar opp karbon i hele vekstperioden, stående skog lagrer karbon helt til nedbrytningsprosessen starter. Når trærne blir hugget og vi bruker tre som bygningsmateriale vil lagringen av karbon fortsette i byggene. Da får vi vinn – vinn. Det er klimasmart.

Biografi

Helge Stiksrud
1. kandidat for Ringerike Venstre

Ole Andreas Lilloe-Olsen
2. kandidat for Viken Venstre

 

I overkant av fem prosent av Ringerike kommunes areal er jordbruksareal, og mer enn 75 prosent av arealet er skog. Her ligger det store muligheter for å bidra til gode klimatiltak gjennom forvaltning og nytenking.

Landbruket gir grunnlag for stort biologisk mangfold. Nær halvparten av de rødlistede artene er knyttet til kultur- og beitelandskapet. Ved å forvalte naturarven klokt og bærekraftig kan bonden sikre leveområder for både bier og andre sjeldne og viktige arter.

Dette handler ikke om å gjøre alt landbruk økologisk, men om å ta lærdom fra økologien, bruke mindre importerte innsatsfaktorer og stadig lære litt mer, og bli litt bedre. Det har norske bønder vært vant til gjennom alle tider.

Landbrukspolitikken har som mål både matforsyning, beredskap og kulturlandskap. De neste store målene må nå dreie seg om å nå mål om karbonlagring, energiforsyning og biologisk mangfold

LES OGSÅ: Venstres landbrukspolitikk står fast | Helge Stiksrud, Erik Hørlück Berg, Ole Andreas Lilloe Olsen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.