Gå til sidens hovedinnhold

Lagmannsretten frigir lydopptak fra Jensen-saken

Lydopptak fra Jensen/Cappelen-rettssaken som tidligere er holdt tilbake, skal avspilles for publikum, har lagmannsretten bestemt. Fredag kommer dommen i saken.

Fredag kan det bli satt et endelig punktum i rettssaken mot tidligere polititopp Eirik Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen. Da leses den endelige dommen opp i Borgarting lagmannsrett.

Denne uken satte lagmannsretten også punktum for en annen strid som oppsto under prosedyrene i den siste ankebehandlingen av Jensen-saken i mars.

Da ble nemlig publikum kastet ut av rettslokalet av frykt for koronavirus og fikk ikke lenger følge rettssaken. I etterkant har de heller ikke fått tilgang til lydopptakene som ble gjort inne i salen.

Lydopptak-striden har vært til behandling i Høyesterett, som i forrige uke valgte å oppheve lagmannsrettens opprinnelige beslutning og sende den tilbake til ny vurdering. Nå har lagmannsretten snudd og bestemt seg for at lydopptakene likevel kan spilles av for publikum som møter opp til bestemte tidspunkt mot slutten av måneden.

Tung påske for Eirik Jensen og samboeren: – Meget krevende å gå og vente på dommen

– Hemmelig rettergang

Jensens forsvarer, John Christian Elden, mente utestengningen av publikum i mars var et demokratisk problem.

– Her påstår staten at en person skal sitte 21 år i fengsel, uten at offentligheten skal få høre de argumentene som blir brukt. Det er en form for hemmelig rettergang, tordnet Elden overfor NTB under prosedyrene og protesterte kraftig mot avgjørelsen.

Protestene ble ikke tatt til følge, og rettssaken fortsatte uten publikum. Mediene hadde imidlertid tilgang til rettssalen under hele rettssaken.

Sterke grunner for innsyn

I etterkant har flere personer bedt lagmannsretten om innsyn i lydopptakene som ble gjort underveis i rettsaken. Retten har henvist videre til Oslo statsadvokatembete, som rent praktisk var de som tok opp lyd.

Oslo statsadvokatembete har åpnet for å levere ut materialet til medier som NTB, men ikke til privatpersoner.

Høyesterett slo i sin kjennelse fra forrige uke fast at spørsmålet om innsyn skal avgjøres av lagmannsretten og ikke av Oslo statsadvokatembete. Høyesterettsdommerne sendte dermed saken tilbake til lagmannsretten med en tydelig bemerkning:

– Den aktuelle straffesaken har stor allmenn interesse og er av en karakter hvor det er særlig viktig at allmennheten har tiltro til at saken har gått riktig for seg. Da lagmannsretten ikke kunne sikre allmennhetens adgang til å overvære ankeforhandlingen på grunn av smittefare, taler dette sterkt for at innsyn bør gis, heter det i avgjørelsen.

Spilles av i retten

På bakgrunn av dette har lagmannsretten nå altså valgt å legge til rette for at publikum får høre lydopptakene. Med unntak av de delene av rettssaken som gikk for lukkede dører, skal opptakene fra dagene hvor publikum ikke fikk være til stede, spilles av i sin helhet.

Dette skal skje i en rettssal i Borgarting lagmannsrett i perioden 29. juni–2. juli.

– Avspillingen starter hver dag klokka 9 og blir avsluttet for dagen klokka 15. Det vil bli lagt inn pauser underveis, skriver lagdommer Halvard Leirvik i avgjørelsen.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken