Lager ny gangvei ved Hadeland Glassverk

Vegvesenet holder på å lage en ny gangvei langs dagens E16 forbi Verkevika. Steinmasser fra den nye europaveien brukes til det nye fortauet som skal være ferdig om to år.