De som har kommet noe opp i årene, husker slagordet til motstanderne av kraftutbygging av Alta-Kautokanio vassdraget, LA ELVA LEVE.

Det samme kan sies om planene om å legge Randselva i rør. Det vil være et prosjekt med svært negative følger for det biologiske mangfoldet knyttet til elva. Det vil få negative følger for storørretens gytemuligheter, krepsens livsvilkår i Steinsfjorden og dårlige isforhold i nordre Steinsfjorden.

Les også

Når debatten uteblir: – Når det lanseres et prosjekt som er så ekstremt som å legge Randselva i rør

Randselva i rør vil være et irreversibelt naturinngrep som ikke bør realiseres.

Det kan sammenlignes med planen om bygging av Tronruds høyhus ved fossen.

Framtidens energibehov bør dekkes ved bygging av atomkraftverk, som er grønn, regulerbar og fornybar energi.

Les også

Hva mener lokale politikere om kraftverk i Randselva?