I kommunestyret 4. juni vil innbyggerinitiativet om å opprettholde drift av Heggen Barnehage behandles i kommunestyret.

LES OGSÅ: Stopp nedleggelsen av Heggen barnehage! | Hans-Petter Aasen

SV, sammen med de andre opposisjonspartiene stemte for flere forslag i budsjettmøte i desember som skulle sikre utbedring av Heggen Barnehage, dette ble stemt end av posisjonen (Ap, H, Frp og KrF).

La det ikke være noen tvil, SV kommer til å stemme for å bevare Heggen Barnehage. Ringerike er mer enn bare Hønefoss, vi strekker oss fra Nakkerud til Nes i Ådal og fra Sokna til Åsa.

Må ha gode tilbud

Det er grunnleggende innenfor utvikling av distrikter at man må ha gode tilbud for dem som skal leve og bo der, ikke minst må det være tilbud der for alle generasjoner. Barnehager og ikke minst nærliggende skoler gjør det med mer attraktiv for barnefamilier å etablere seg.

Ideen om at større og færre enheter gir et bedre tilbud er feilslått. Det handler om effektivisering og innsparinger og legger sjelden til grunn faglig utvikling og gode psykososiale miljøer.

Les også

Feilslått politikk å legge ned Heggen barnehage | Olav Bjotveit

For eksempel: Gir kun 2 byskoler (Benterud og Ullerål) mulighet til å følge opp den vedtatt lærernormen fra Stortinget? Svaret er nei, romkapasiteten tillater ikke det.

Ingen plan

Når det skal sies har ikke posisjonen noen plan for å oppfylle denne normen, det har de ved flere anledninger stemt ned. Så er det jo ikke noen tvil om at i den tid vi er inne i nå er det helt nødvendig og ha flerre enheter, store og små for å sikre god avstand.

Hva slags funksjon skal skole og barnehage ha? Er det kun fordi det er lovpålagt eller handler det om å utvikle mennesker og samfunn? Svaret er selvfølgelig det siste, skole og barnehage er der man tidligst begynner å knytte vennskap og sosiale nettverk, opplever mestring og lærer.

Det holder ikke bare å ha et tilbud i kommunen, man må ha et godt tilbud. For posisjonen kan det virke som at så lenge vi har akkurat nok kapasitet så holder det. Jeg hører sjelden argumenter som går på det faglige eller psykososiale.

I avisen leser vi for øvrig om dystre mobbetall i ringeriksskolen, det pekes mye på viktigheten av å kunne ha et godt sosialt miljø for både barn og foreldre som en viktig faktor for å forebygge mobbing og dårlig psykososiale miljøer.

Brukes som møteplass

Små barnehageenheter, særlig i bygdene gir mulighet for at barn tidligere knytter nære vennskap og at foreldre får kjennskap til hverandre før man skal begynne på skolen.

Heggen barnehage brukes også av folk i bygda som en møteplass, ser man ikke konsekvensene det vil ha på miljøet i bygda om man i tillegg da river bygget?

Atter en gang er SV og resten av opposisjonen kritisk til det som legges til grunn av administrasjonen vedrørende tilstand på bygget, det stemmer ikke særlig godt med realitetene.

Les også

«Fremskritt» i vrangstrupen? | Ivar Gunnar Lia

Dette går fram av flere innlegg og oppslag i avisa, men enkelt og greit sagt: barnehagen er godkjent uten bygningsmessige tiltak. Det er snakk om mindre utbedringer, verdien av å ivareta barnehagen er større enn kostnaden på disse.

Folkelig engasjement

Vi ser at flere og flere av disse sakene blomstrer opp som følge av folkelig engasjement. Tilliten til beslutningene som tas er skjør og folk forstår de ikke og føler seg overkjørt. Vi politikere, som er tjenestemenn for folket kan ikke sette egen prestisje foran folket.

Arbeiderpartiet har det nedfelt i sitt program at de skal utvikle distriktene, et vedtak om å legge ned en barnehage til så stor motstand fra befolkningen er ikke bare arrogant, men et brudd på partiprogrammet.

Når et innbyggerinitiativ er underskrevet av 1.000 innbyggere bør ethvert parti flagge sitt standpunkt i saken, det handler om å møte innbyggernes engasjement med respekt.

Jeg oppfordrer samtlige partier til å si sin mening i saken før torsdag.