Gå til sidens hovedinnhold

La oss se helheten i utviklingen av byen | Roger Larsen

– Som politikere må vi ikke se oss blinde på en etasje eller to, skriver Roger Larsen (Frp).

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med store bokstaver er overskriften i Ringerikes blad 20. februar at Hans-Petter vil stoppe høyhuset: - Det blir en vegg mot fossen.

Når det gjelder byplanen fremmet nettopp Frp et forslag om utsettelse slik at sittende kommunestyre kunne fått litt eierskap til planen slik den fremstår i dag.

LES OGSÅ: Nå går det mot byggestart ved brua: – Viktig å ta vare på historien, sier Ellen

Nå er dette en plan som ble hastevedtatt siste kommunestyremøte før kommunevalget.

Mange ser ikke helheten

For oss i Ringerike Frp er det overaskende at mange generelt ikke ser helheten i nye prosjekter. Det er bygg som skal tilpasses tomter og nærområde, og de skal tilpasses alle nye byggekrav bestemt av både kommune og stat.

De skal og må være økonomisk forsvarlig for utbygger, og ikke minst skal de tilpasses alle innsigelser som kan komme etter at planene er lagt frem.

Vi kjenner fra mange prosjekter at spesielt Statens vegvesen og NVE kan komme med innsigelser som kan tilføre planene store endringer. Kommunen kommer ofte med krav om bygging av gangveier eller fortau som i ettertid skal tilføres kommunen, dette føres inn som rekkefølgebestemmelser.

Lang tid og ekstra kostnader

For utbyggere tar dette lang tid og medfører store ekstra kostnader. Vi som beboere av Ringerike forventer fornying, vi forventer gode arbeidsplasser, vi forventer gode skoler og barnehager.

Vi ønsker rett og slett en utvikling som gjør at vi henger med i utviklingen som skjer over hele landet.

Les også

Bygg ny Hønefoss bru og riv den gamle | Arne Ramsland

På tross av dette er det vår plikt å stille krav til utbyggere både som politikere og beboere av Ringerike kommune. Vi må kunne heve vår røst og si at dette er ikke slik jeg ser for meg Ringerike i fremtiden, det er en helt ærlig sak. Men den må være gjennomtenkt.

Vi må se fremtiden som et eget prosjekt og ikke dvele ved saker som tidligere har gitt konflikter. Vi har vedtatt en byplan med rammer for hva man ønsker, og dette må vi sette opp mot nye planer fra våre utbyggere.

Må kunne gi og ta

Da må vi kunne gi og ta i forhold til hva som er mulig på de ulike tomter og arkitektonisk i forhold til områder det skal bygges på.

Som politikere må vi ikke se oss blinde på en etasje eller to, da blir det som vi ser under forhandlinger på Stortinget. Alle får litt, men det blir ikke det beste totalresultatet.

Les også

Robin (43) bygger 14 leiligheter ved elva: – Har sjekket at det ikke er rasfare

Vi må se alle aspektene, og nettopp nå har vi den store muligheten til å se helheten i Ringerikes fremtid også sett opp mot hva Ringerike har vært.

Et handlessentrum

Om vi tenker litt tilbake, så kan vi alle huske at Stormarkedet var et handelssentrum ikke bare for Hønefoss. Det er også et fakta at ingen vil glemme Hønefoss by night med blant annet Fossen restaurant hvor store stjerner som Boney M, Hep Stars, Village people og ikke mist Jahn Teigen med flere. Det var stor trafikk gjennom hele uken og folk kom langveisfra for å oppleve vår by.

LES OGSÅ: Skal bli kvitt problem-krysset: Slik blir endringene i Hønefoss-trafikken

Ringerike har i dag en befolkning på 30.841 og SSB tenker seg en utvikling som vil gi oss 31.883 i år 2030 og 33.792 i år 2050. Med en slik utvikling trenger vi knapt arbeidsplasser eller hjem.

Slik jeg ser det er det vår jobb som politikere å gjøre Ringerike attraktivt med gode trygge arbeidsplasser og boområder som favner de fleste. Siden alle stortingspartier i disse dager overbyr hverandre når det gjelder FRE16, må vi forvente at banen og E16 kommer, og utviklingen er mye mer radikal enn det SSB forventer.

Vi må som kommune gjøre det vi kan for at utbyggere skal bruke sin tid og økonomi på Hønefoss og ikke andre steder.

Må kunne enes om en helhet

Håpet er at vi alle kan enes om en helhet både for by og land. Hønefoss by trenger arbeidsplasser og et høybygg med kontorer som favner bredt gir gode arbeidsmiljøer. Pr. 2019 har Ringerike flest arbeidsplasser i handel, hotell og restaurant, finanstjenester, forretningsmessig tjen og eiendom.

Ser vi dette opp mot at Ringerike også har et universitet, må vi jo som politikere jobbe for å få nye bedrifter inn i sentrum. I fremtiden legges det opp til at mange skal bo og arbeide i byen, noe dette helt klart tilfredsstiller.

Les også

Parkering har aldri vært gratis | Øyvind Lien

Selv om Frp mener at hele Ringerike er like viktig, og at alle skal ha like muligheter til både bygge å bo, kan vi ikke si nei til utvikling i byen.

La oss se planene som helhet, og ikke nødvendigvis henge oss opp i tiden som ligger bak oss. Det er fremtiden som gjelder.

Kanskje vi igjen kan oppleve rekeaftener på en ny restaurant med utsikt til fossen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.