Gå til sidens hovedinnhold

La oss knytte Viken sammen | Nina Solli, NHO Viken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge, kjørende rundt på mer eller mindre gode veier eller på toget på vei til en feriedestinasjon vi har bestemt oss for å utforske. Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Dette er grunnen til at vi i NHO Viken Oslo er svært opptatt av samferdsel generelt, og neste Nasjonale Transportplan spesielt. Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Og vi må få mest mulig samferdsel for pengene. Vi må kutte kostnader der det er mulig og gjøre tydelige prioriteringer.

Smarte investeringer

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo.

I disse Koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

For det er ingen tvil om at i må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber. Det betyr at vi må prioritere samferdselsprosjekter ut ifra hvilket potensial de har for økt verdiskaping. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Vei og bane

Vi bør legge fire overordnede prinsipper til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste NTP. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken. For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

Nå må denne veien rettes opp: – Tyngdekraften er ikke nådig

Fellesprosjektet

Hva betyr så dette for Ringerike? Det viktigste er Fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen. Som vi vet vil prosjektet bidra til å korte ned reisetiden mellom Oslo og Ringerike og Oslo og Bergen. Det vil bidra til å binde bo- og arbeidsmarkedet tettere sammen.

Her må vi alle jobbe sammen for rask byggestart.

Så er vi opptatt av E16 Nymoen-Eggemoen. For å fullføre prosjektet og ta ut full effekt av det påbegynte prosjektet E 16 Eggemoen-Ollum er det viktig at lenken fullføres rundt Hønefoss frem til Nymoen. For å legge bedre til rette for næringsutvikling i området rundt Eggemoen flyplass er det avgjørende at prosjektet fullføres med denne delen av lenken. Så er jeg opptatt av prosjektet som kalles Ring 4. En effektiv reisevei rundt Oslo vil være svært tidsbesparende for trafikk som ikke skal til Oslo, men som i dag kjører gjennom Oslo fordi det er tidsbesparende.

Jeg er spent på hva som kommer i neste NTP. Jeg håper samferdselspolitikerne våre, i kommune, fylke, Storting og regjering, sammen jobber for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.

Ola Tronrud fikk en god nyhet i en vanskelig tid: – Kan gi mange nye arbeidsplasser

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.