Fossen og elva betyr , og har alltid betydd, mye for Hønefoss og for distriktet. Få byer her i landet kan vel by på to slike fantastiske naturressurser med å ha både elva og fossen.

LES OGSÅ: Vi må satse mer på grønn turisme | Unni Carlsen

Drammen har fått stor anerkjennelse for hva de har fått til, og kalles Elvebyen Drammen.

Større potensial

Hønefoss har faktisk et enda større potensial til å bli elveby enn Drammen.

Ja, ikke bare elveby, men også fosseby. Til å bli: Elvebyen og fossebyen Hønefoss!

Derfor bør vi ta oss råd til å holde fossen åpen og i fritt fall mesteparten av sommerhalvåret. Det vil bidra til å løfte byen og dessuten by på fantastisk naturopplevelse.

Men da er det også viktig for fremtiden å ikke hindre innsynet til fossen ved ny bebyggelse.

Les også

Savner gode planer | Anne-Berit Haugen Rijken

Langs elva bør vi få gang- og sykkelstier med de flotte opplevelser dette byr på, kombinert med belysning, beplantning og sittebenker.

Båtbrygger

Brygger bør også anlegges slik at en kan legge til med båt, eller ha fine fiske- og bademuligheter. Stiene kan kobles sammen med vakre gang- og sykkelbroer over elva (Etter Da Vinchi modeller?)

Flommen kan by på utfordringer, men dette bør det finnes gode løsninger for.

Hvis en i tillegg kunne få sykkelbyen Hønefoss fri for gjennomfartstrafikk av biler, vil det være kjempeflott.

Disse tiltakene bør ha førsteprioritet i en fremtidig byplan som også tar vare på byens særpreg og bevarer de mange flotte bygningene, deriblant verneverdige Hønefoss skole! Lykke til!