Gå til sidens hovedinnhold

La oss gi strategien et innhold | Kjell B. Hansen (Ap)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for høyere verdiskaping med variert næringsliv, skriver ordfører Kjell B. Hansen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Framover sammen, er overskriften på forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Strategidokumentet er utarbeidet av Universitetet i Sørøst-Norge, Ringerike utvikling AS og Ringerike Næringsforening. Utført på oppdrag fra Rådet for Ringeriksregionen ved ordførerne i Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner.

Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for høyere verdiskaping med variert næringsliv. Suksess oppnår når det er fellesforståelse for utviklingen, enighet om mål, satsingsområder og oppgaver, avklarte forhold til roller og ressurser og ikke minst samarbeid og arenaer for utvikling.

Næringsutvikling er et ord som gjentas i debatten, men i mindre grad hører vi om hva dette egentlig handler om. Det antas viktig at man har fellesforståelse om dette. En definisjon er «Næringsutviking er aktiviteter som har til hensikt å få til vekst i næringslivet.

Med vekst i næringslivet menes økt verdiskaping, flere arbeidsplasser eller økt lønnsomhet. Dette fører da også til økte kommunale inntekter som styrker kommunenes handlingsrom til å betjene sine primære plikter og oppgaver ovenfor innbyggerne. 

I kommunene handler det også om arbeidsplasser, viktig sosial verdiskaping, tjenester og kostnadseffektivitet innenfor de økonomisk rammer man har. Med andre ord er dette med næringsutvikling og god samfunnsutvikling nært knyttet til hverandre.

Regional næringsstrategi peker på seks konkrete satsingsområder.

Proaktiv arealforvaltning, fokus på næringsklynger og nettverk, kunnskap og kompetansebygging, trekke virksomheter til regionen, utvikle entreprenørskap og innovasjon, næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer.

LES OGSÅ: Steinar Aasnæss vil ha svar fra næringslivsledere: – Er dere blitt enda mer optimistiske?  

Imidlertid, uten oppmerksomhet, intet omdømme og ingen vekst. Offensiv omdømmebygging er derfor en forutsetning for hele planen.

Hvordan øke antall arbeidsplasser og verdiskaping? Eksempelvis ved at én eller flere starter en bedrift, en virksomhet utvikler seg, og vokser, en virksomhet flytter til regionen, en virksomhet starter ny virksomhet, flere bedrifter samarbeider og styrker deres totale verdikjede.

Kjell Børre Hansen

Ordfører, Ringerike kommune

 

Kommunene har en sentral tilrettelegger rolle i dette arbeidet. Regionalt kommunalt samarbeid og den enkelte kommune må prioritere aktiviteter med høy effekt og påvirkning på næringsutviklingen.

God samordning og samhandling er svært viktige drivkrefter i dette arbeidet, Det gjelder også i forholdet kommuner og næringslivet selv. Strategien må ende opp med konkretisering av handlingsplaner bestående av effektfulle tiltak og stor grad av enighet aktørene imellom.

Det er mange aktører i Ringeriksregionen som vil mye og som evner mye. I vår idérike region bør man i sterkere grad samle seg, både finansielt og praktisk, i et fellesskap som sammen ser framover.

Med respekt og melde kan man ikke drive fram kraftfull utvikling med knuslete virkemidler og uten samling om hvor regionen, kommune og næringslivet vil. Vi har alle muligheter til samling, etablere felles forståelse og til å gjennomføre.

Forslaget til «Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen» er et utgangspunkt for å etablere konkrete tiltaksplaner mot felles mål. Kommunestyrene i de tre kommuner forutsettes å fastslå strategien.

Dermed posisjonerer kommunene seg inn mot framtiden. Imidlertid, ord blir til handling først når det offentlig og næringene samler seg til felles innsats og konkret tiltak. Dette krever finansiering av utviklingsorganisasjon bestående av kommuner og aktører og det krever politisk vilje til prioritering og innsats.

Undertegnedes appell til innbyggere, politikere, administrasjon, bedriftseiere og aktører er:

La oss i fornyet felles innsats gi strategien FRAMOVER SAMMEN både et konkret tiltaksinnhold ved felles gjennomførings evne og vilje.

Les også

Flere lokale arbeidsplasser: Slik vil de bidra til vekst


 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.