Undertegnede listekandidater for Ringerike Arbeiderparti vil beholde og utvikle barneskolen på nordsiden som sentrumsskole: Morten Løken Kværnstrøm, Erna Skaugrud, Christian Prause, Eli Johanne Ruud, Runhild Vestby  og Stein-Roar Eriksen.

Innlegget den 13. august fra noen av våre ledende partifeller, som går inn for å nedlegge Hønefoss skole, framstår uheldigvis som partiets offisielle syn.

Når det henvises til et vedtak som ble gjort i 2014 som grunnlag for nedleggelse av den tradisjonsrike barneskolen på nordsiden, ser våre partikamerater bort fra at det har rent mye vann i fossen siden den gang. Med strømmen har nevnte sentrumsplan kommet drivende, og nye boliger er tatt i bruk.

Det er viktig å understreke at etter 2014 har ikke saken om Hønefoss skoles framtid blitt behandlet i partiet.

Nærhet til skolen

Blant Ringerike Arbeiderpartis medlemmer er flere mot at skolen nedlegges. Følgende offentliggjorte utsagn tas på alvor: Ordførerkandidat Kirsten Orebråten sa i ordførerduellen på Gledeshuset i mars at Arbeiderpartiets representanter og kandidater står fritt i saken.

Vi ønsker sterkt at barn skal ha en skole i nærheten av der de bor, så langt det er mulig. I sentrum er det mulig. Og riktig, ikke minst med tanke på sentrumsplanen som anslår et innbyggertall på hele 4000 i sentrumsområdet.

Skal vi lage en levende by, er unge mennesker en viktig faktor for å få det til. Unge mennesker har barn. Disse må ha en skole: Hønefoss barneskole.

Skoleplassene behøves

Argumentet om at kommuneøkonomien ikke tåler opprettholdelsen av Hønefoss skole, er heller tvilsom.
Som våre partifeller selv påpeker i innlegget, viser skolebehovsanalysen at kommunen om få år trenger mange nye skoleplasser i sentrum – både på ungdoms- og barnetrinnet. Pengene til dette må kommunen skaffe til veie uansett.

Hønefoss og omegn arbeiderlag med sine 165 medlemmer har vedtatt at skolen bør opprettholdes, og fremmet det som forslag i forbindelse med byplanen.

Lære og leke på Hønefoss skole

Et innbyggerinitiativ som samler 1100 underskrifter, samt engasjerte foreldre som har framført gode og overbevisende fakta og argumenter, må veie tungt på den politiske vektskåla.

Som kandidater til kommunevalget vil vi jobbe for at barna på Hønefoss skole fortsatt skal le, lære og leke med sine venner i det trygge, gode og faglig sterke skolemiljøet sitt.