Kvistbål ga brannutrykning

Innsatsleder Even Moan i brannvesenet forteller at de helst ikke vil at folk skal brenne kvist, uansett tid på døgnet.