Gå til sidens hovedinnhold

Kvikkleire forsinker skolebygging: Se debatten med lokale politikere

I dag skal politikerne i formannskapet ta stilling til hva de skal gjøre med at det er funnet kvikkleire på tomta der Hov ungdomsskole skal bygges.

Møtet er nå over.

Geotekniske konsulenter har konkludert med at den nye skolen trygt kan brukes, men det må gjøres avbøtende tiltak på til sammen 16 millioner kroner.

16 millioner?

Det dreier seg om å ta bort masser på brinken, høyden, bak skolebygget, og å stabilisere massene i skråningen ned mot Hovsmarksveien. Ekspertene har også understreket at kvikkleireforekomstene ikke utgjør noen fare for annen bebyggelse i området.

LES MER: Ras-fare utsetter bygging av ny skole: – Har gjort funn av kvikkleire

Politikerne skal i dagens møte ta stilling til om de skal bevilge de 16 millionene ekstra slik at skolen kan bygges. Da får prosjektet en totalkostnad på 378 millioner kroner.

Årsregnskap og elvelangs

Rådmann Tore Isaksen vil i dagens møte også legge fram resultatet av kommunens årsregnskap for 2020, et år som ble dominert av koronapandemien og mye merarbeid for Ringerike kommune.

Det er også ventet at han kommer til å si noe om konsekvensene av den økonomiske situasjonen.

Politikerne skal i tillegg ta stilling til hvordan det skal jobbes videre med Elvelangs-prosjektet og den delen som mangler av elvestien fra parkeringsplassen ved Petersøya og bortover Schjongstangen.

BAKGRUNN: Vil prioritere stier langs elva først: – Noen byggestart for bruene blir det ikke med det samme

De folkevalgte skal også ta stilling til om og hvordan Viulveien mellom Eggemoen og Viul skal opprustes.

Møtet starter klokka 11.00.

Her er sakslisten til dagens møte.

Kommentarer til denne saken