Gå til sidens hovedinnhold

Kutt av læreplasser kan velte hele skoletilbudet | Ansatte ved Hønefoss vgs

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter flere års meget godt samarbeid om et attraktivt undervisningstilbud innen helsefag ved Hønefoss videregående skole, velger nå Hole kommune ikke å ta inn lærlinger fra dette utdanningstilbudet fra skolestart i august 2020.

Skoleløpet innen helsefag

Det er to ulike utdanningstilbud innen helsefag ved Hønefoss videregående skole. Det ene er et vanlig yrkesfagløp over to år i skole og to år i lære ute i bedrift. Dette kalles 2+2.

Det andre tilbudet er et utdanningsløp over fire år som gir elevene en sluttkompetanse som omfatter både fagbrev som helsefagarbeider og generell studiekompetanse. Altså en femårig utdanning over fire år. Dette tilbudet på helsefag kaller vi «fireårsløpet».

Les også

Feil å legge ned helsefaglinjen | Elias Kjenes Grøstad

Det som er noe spesielt med dette tilbudet, er at lærlingene går på skolen vekselvis med at de er ute som lærlinger i kommunen. De har altså lærekontrakt fra første skoledag. Dermed er det en forutsetning at læreplassene er avtalt før skolestart hvert år for at vi skal kunne ha en klasse gående i dette tilbudet.

Inntak av lærlinger 2020

Skolen har nå fått melding fra Hole kommune om at de ikke vil ta inn lærlinger fra fireårsløpet sommeren 2020, men at de har tatt inn tre 2+2 lærlinger. Fra fireårsløpet har kommunen hvert år siden oppstart av tilbudet i 2014 tatt inn flere lærlinger årlig, de siste årene fire i kullet.

Det er dette Hole kommune nå har sagt at de ikke vil fortsette med. Kommunen har ikke sagt noe om hvorfor de ikke vil rekruttere fra denne utdanningen videre.

Les også

Truet av nedleggelse: Emilie (16) og Siril (17) kan bli de siste som får tilbudet

Fra skolens ståsted er vi meget overrasket over beslutningen fordi vi gjennom alle år siden oppstart av løpet har hatt et godt samarbeid med kommunen rundt lærlinger på fireårige løpet.

Hole kommune har faktisk tidligere vært en pådriver for dette utdanningstilbudet, og har tidligere uttrykt at tilbudet må være forutsigbart med hensyn til tilgangen på lærlinger.

Ringvirkninger i regionen

Inntil nå har Ringerike og Hole kommuner vært selve stammen i rekrutteringen ved å tilby henholdsvis åtte og fire læreplasser til elevene i klassen. De resterende læreplassene har blitt fylt opp av andre kommuner som er noe mindre, som Krødsherad, Flå og Jevnaker.

Les også

Kommunen etterlyser alle med helsefaglig bakgrunn: – Kapasiteten er presset

Det sier seg selv at hvis Hole faller fra her, og det er lave søkertall fra de mindre kommunene, risikerer vi å stå igjen med kun åtte læreplasser i Ringerike kommune.

Dette vil kunne velte dette tilbudet slik det er nå. Konsekvensen er at vi mister noe av den gode rekrutteringen til helsefagene i de andre kommunene i regionen også, ikke bare i Hole.

Rekruttering til helsesektoren

Fireårsløpet som skoletilbud fører med seg en særdeles god rekruttering til skoleplassene i helse- og oppvekstfag. Både til fireårsløpet og 2+2 løpet. De som kommer inn på fireårsløpet er elever med meget høyt karaktersnitt. De som ikke kommer inn på fireårsløpet har ofte 2+2 helse som andrevalg.

Dermed bedrer dette rekrutteringen totalt. Både til programområdet i skolen og helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Fireårslærlingene får mange gode tilbakemeldinger fra lærebedriftene og er ofte meget tidlig verdiskapende. De blir gjerne bedt om å ta ekstravakter, dekker opp ved sykdom og er en ressurs for sin lærebedrift. De sterke sidene ved dette skoletilbudet er dokumentert i en ekstern skolevurdering fra 2017.

Vi stiller oss i denne forbindelse også spørsmål om hva Hole kommune tenker om egen rekruttering. Per i dag har vel kommunen tett oppunder 20 lærlinger. Dersom de heretter tar kun tre i året vil de i 2023 ha kun seks lærlinger. Man snevrer her inn muligheter for ungdom i Hole til å søke læreplass i hjemkommunen.

For en kommune er jo nettopp læreplasser i egen kommune et tiltak for å holde på ungdommen. En tanke i disse koronatider er at Hole kommune bad om fortsatt å få lov til å bruke fireårslærlinger i praksis da skolen ble stengt ned torsdag 12. mars grunnet koronasituasjonen. Elever i Yrkesfaglig fordypning (praksis i bedrift) ble trukket ut av faget.

På anmodning fra kommunene, deriblant Hole, ga Viken fylke dispensasjon for fireårslærlingene, slik at de kunne fortsette i praksis.

Dette var kjærkomment for bedriftene og det viser at det er behov for disse elevene, til og med i Hole. Det kan derfor være grunn til å spørre seg om hva som er den egentlige grunnen til at Hole kommune trekker seg så brått og uventet fra dette samarbeidet og ikke opprettholder rekrutteringen til helsesektoren.

Denne nedtrappingen i rekrutteringen harmonerer etter vårt syn også dårlig med «Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 – 2020)» som er undertegnet av partene i arbeidslivet, deriblant KS.

Konsekvenser for dem som nå har søkt fireårsløpet

Hole kommune varslet første gang om at de ikke ville ta lærlinger i midten av februar 2020. Skolen henvendte seg da i en e-post til kommunes ledelse og bad de revurdere beslutningen. Denne henvendelsen om å revurdere er enda ikke besvart av kommuneledelsen, som vi adresserte den til.

Svaret om at Hole ikke tar lærlinger videre kom den 24. mars, ved at skolen henvendte seg på nytt. Tidslinjen her får dermed følger for de åtte elevene fra Hole som har søkt denne utdanningen som førstevalg.

Søknadsfristen var 1. mars 2020. Vi kan ikke regne med at andre kommuner stiller med læreplasser for disse elevene dersom vi i det hele tatt får i gang en klasse. Dermed har Hole kommune grunnet kort varsel forstyrret utdanningsplanene til noen av sine egne ungdommer. Vi ved Hønefoss videregående skole har markedsført dette skoletilbudet som vanlig.

Skoletilbud gjøres av oss kjent for grunnskoleelever minst ett og et halvt år i forveien ved besøk på «Åpen dag», utdanningsmesse og praksisdager. Ungdommen i dag er svært utdanningsbevisst, og fireårsløpet gir jo både studiekompetanse og fagbrev.

Mange unge er usikre på hvilken vei de vil gå og ønsker ikke stengte dører. Løpet gir også ungdom tidlig arbeidserfaring, og kommunene får anledning til å forme og rekruttere framtidige ansatte.

Dette gjelder både for helsefagarbeidere og de som senere blir sykepleiere. Derfor synes vi det er urettferdig overfor ungdommen at tilbudet forstyrres på såpass kort varsel.

Skulle dette vært gjort på en ordentlig måte burde det vært sagt ifra to år i forveien og helst med en nedtrappingsplan.

Skoletilbud

Skoletilbudet har vært utarbeidet administrativt og vedtatt politisk. Prosessen er omfattende. Det er for yrkesfagene i stor grad samfunnets behov som styrer tilbudet. Dersom et tilbud må legges ned er det derfor vanskelig å få det opp å gå igjen i en håndvending.

Vi har ventet i det lengste med å gå ut i mediene om dette, men ser oss nå nødt til å informere. Saken er av interesse for kommunene i regionen, ungdom som har søkt utdanning. Spesielt for ungdom og innbyggere i Hole kommune.

Skolepolitisk er også dette tilbudet i medvind på landsbasis. Kombinasjonsløp mellom yrkesfag og studiekompetanse er nyttig og populært og burde ha solid støtte fra styringspartiet i Hole.

Vi ved Hønefoss videregående skole, fra lærerne på helsefag opp til rektor og ledelse, er oppriktig bekymret for at dette opplæringstilbudet skal bli borte.

Vi stiller oss undrende til hva som er Hole kommune sitt motiv og hvilke krefter som arbeider imot dette utdanningstilbudet.

Vi ber innstendig Hole kommune om å snu i saken.

Marie Mugaas, lektor og sykepleier (underviser på utdanningsløpet)
Knut Thorvaldsen, lektor og sykepleier (og underviser på utdanningsløpet)
Dag Erik Sommerud, områdeleder (avdelingsleder)
Torunn Mathisen, rektor

Kommentarer til denne saken