Gå til sidens hovedinnhold

Kulturpenger til Ringeriksregionen | Kristin Ørmen Johnsen

– For å ha et så rikt og godt kulturliv som mulig, må alle gode krefter mobiliseres, skriver Kristin Ørmen Johnsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens svært populære ordning, gaveforsterkningsordningen, ble opprettet for å få mer private penger inn i kulturen. Den er blitt en suksess. Aldri før har det vært flere søkere. Utrolig nok ønsker opposisjonen å avvikle ordningen.

Gaveforsterkningsordningen er en ordning som ble opprettet av daværende Kulturminister Thorhild Widvey (H) i 2014 som et insentiv til å mobilisere både frivillige og private for å få mer penger til kulturen.

Forsterker private pengegaver

Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Ordningen skal være et supplement til det offentlige som skal være bunnplanken.

I fjor sommer ble det betalt ut over 15 millioner kroner gjennom gaveforsterknings-ordningen. Nå er alle søknadene for 2020 ferdig behandlet og Kulturdepartementet betaler i disse dager ut ytterligere 136 millioner kroner til kulturinstitusjoner i alle fylker.

Ringeriksregionen får en god andel. Stiftelsen Kistefos-museet får 2.6 millioner, Stiftelsen Ringerike kultureiendom 2.5 millioner, Hardraade vikingskipforening 289.849 kroner og Stiftelsen Ringerike Kultursenter 125.000 kroner.

Blåfargeverket i Modum får totalt kr 312.500. Stiftelsen buskerudmuseet som Ringerike museeum er en del av har fått 212.836 kroner.

En styrke for kulturen

Vi mener at for å ha et så rikt og godt kulturliv som mulig, må alle gode krefter mobiliseres. Dette innebærer både offentlig og privat engasjement.

Et større spekter av finansieringskilder skaper også et større spekter av aktører som er engasjerte i, og som ønsker å bidra til et levedyktig og mangfoldig kulturliv. Dette er en styrke for kulturen.

Mange av de private fondene og stiftelsene som har vært viktige aktører for kulturlivet i lang tid, har vært forbeholdt en liten del av kultur-Norge. De har vært forbeholdt aktørene som har kjent til ordningene og søkemulighetene, og som har hatt ressurser til å sette seg inn i de ulike søknadsprosessene.

Med gaveforsterkningsordningen har dette blitt tilgjengelig for mange fler, og mange flere aktører enn tidligere har fått nyte godt av midler fra private fond, stiftelser og næringsliv enn tidligere.

Populær ordning

Nye tall for tildelingene for peker på at søkermassen aldri har vært større. I dag er det flere hundre institusjoner som mottar midler fra ordningen, og mange av disse er førstegangssøkere.

Kulturaktører fra samtlige fylker i hele Norge mottar midler, og tildelingene viser stor bredde; fra de store institusjonene og internasjonalt anerkjente kompanier, til mindre historielag, lokale kulturhus og festivaler.

Mange institusjoner er svært glade for og er blitt ivrige brukere av gaveforsterkningsordningen. Kulturinstitusjonene ser at de får igjen for arbeidet med å skaffe private midler og blir inspirert til ytterligere innsats.

Over disse årene har gaveforsterkningsordningen ført til 1.149.920.000 private kroner inn i kulturen. Ordningen finansieres over tippemidlene.

Et supplement

Ap, Sp og SV mener at ordningen innebærer en svekking av den offentlige finansieringen av kulturen, og at den rammer de som ikke får tildelt midler fra ordningen på bekostning av dem som benytter seg av den.

Bidragsyterne inn i gaveforsterkningsordningen er i stor grad fond og stiftelser med lang erfaring og stor kompetanse når det kommer til å bidra inn i kunst- og kulturlivet – ikke «store kommersielle selskaper».

Videre fremgår det av retningslinjene til ordningen at et av vilkårene for gaveforsterkning at gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Det er også i retningslinjene lagt en begrensning ved at det normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år.

Skal være bunnplanken

Den offentlige kulturfinanseringen skal være bunnplanken, gaveforsterkningsordningen skal være et supplement. Den skal ikke erstatte offentlige midler.

Det er andre ordninger på Kulturbudsjettet som skal sikre geografisk spredning og at vi har kultur over hele landet. Hensikten med ordningen er å skape et privat engasjement rundt kunsten, som vi mener på sikt vil komme alle institusjoner til gode, enten de er store eller små, smale eller brede.

Kommentarer til denne saken