Anledningen er årets "November-utstilling" som i år holdes i sommermånedene fordi man ønsket å knytte den til Drammens forestående byjubileum neste år.

Utstillingen, som vises i Drammen Museum i Lyche-paviljongen, viser et bredt utvalg av kunstnere tilknyttet Buskerud fylke, både profesjonelle og amatører. 51 av 73 kunstnere ble antatt med til sammen 64 verk. 8 av dem er debutanter.

- Spennende å få delta, sier Marianne Broch.

Hun bor og arbeider i eget atelier i Hole og deltar med en skulptur i stål, montert i naturstein, på utstillingen.

- Jeg arbeider både figurativt og nonfigurativt. Det som opptar meg i arbeidene mine er livet og mennesket, søken og strev, relasjoner, masker og følelser og forstillelser. Ettersom jeg lever tett på naturen, speiler dette seg også i mine arbeider, sier Broch, som har bakgrunn fra keramikk og skulpturlære hos billedhogger Arne N. Vigeland.

På utstillingen deltar også billedkunstneren Sigmund daSilva Lien med et maleri av Tyrifjorden og kunstneren Erasmo Calandri. Utstillingen er åpen for publikum fram til september.