Opplyste fagfolk på blodig alvor

Det var mange profesjonelle helsearbeidere i salen da Anja Stenslette og Steinar Hybertsen viste filmen sin «Blodig Alvor» på Ringerike Kultursenter onsdag.