I et samarbeid med Sparebankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og Sparebankstiftelsen Ringerike har banken i år etablert et talentstipend til unge i alderen 15 – 35 år. Betingelsen er at de er hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Gran eller Nittedal.


Ved søknadsfristens utløp var det kommet hele 57 søknader.

Nivået på søkerne skal ha vært svært høyt, ifølge juryen, som har valgt følgende kandidater:

Idrett

  • Tuva Karien Åkvåg (16) fra Hakadal. Hun er utøver i dans og akrobatikk. Tildeles et stipend på kroner 50.000.
  • Solveig Sæthre (16) fra Gran. Hun er utøver i turning og gymnastikkhjul. Tildeles et stipend på kroner 50.000.
  • Eirik Sverdrup Augdal (20) fra Ringerike. Langrennsutøver. Tildeles et stipend på kroner 100.000.

Kultur

  • Thorleif Bratvold (17) fra Jevnaker. Gitarist. Tildeles et stipend på kroner 50.000.
  • Monica Sik Holm (27) fra Hole. Utøver innen sang, skuespill, komposisjon. Tildeles et stipend på kroner 100.000.

Kompetanse (forskning/utdanning)

  • Johannes Orvin Hansen (22) fra Ringerike. Medisin. Tildeles et stipend på kroner 100.000.      

– Formålet med talentstipendet er å motivere og inspirere til videre satsing. Distriktet vårt er avhengige av unge, ivrige som kan og vil 
og vi er svært godt fornøyd med den store søkerinteressen. Dersom stipendet kan bidra til utvikling for hver enkelt 
–  og i neste omgang være til gavn for distriktet vi er en dal av – er hovedhensikten oppnådd, sier Kristin Ruud.

Juryen har bestått av de tre daglig lederne i stiftelsene –  Ivar Fjærtoft, Magnus Magnussen og Runar Krokvik – i tillegg til banksjef informasjon og samfunn Kristin Ruud.

LES OGSÅ: Bankene lover rause talentgaver til unge utøvere