Kristoffer (20) kom inn på Beatles-legendens stjerneskole: Takker gamlelæreren fra Sokna

Av

Kristoffer Nygård studerer på «Paul McCartney-skolen» LIPA i Liverpool. Han vil takke ungdomsskolelæreren på Sokna skole for hårete støtte på veien.