Flerkulturell juletrefest ble startet i samarbeid med Ringerike kommune og tidligere kultursjef Jan E. Berg i 2007.
Ideen kom fra flerkulturell koordinator Parviz Salimi i Ringerike og Hole Røde Kors og Jan E. Berg støttet ideen.
Fra 2007 til nå har juletrefesten blitt en tradisjon i Ringerike. I tillegg har Røde Kors fått mange samarbeidspartene.
Det er mange barn som gleder seg til juletrefesten.
 

I dag er det mange barn og familier som har vært på flukt. Noen av dem bor på Hvalsmoen transittmottak og ellers i Ringerike kommune.
Arrangementet den 18. desember var for både norske og utenlandske barn, barn fra krisesenteret og barn fra Hvalsmoen transittmottak i aldersgruppen 6–12 år. Det var cirka 90 barn som gledet seg over julefest med gaver.
Det som gjorde ekstra inntrykk var at barna fra Veien skole hadde med seg gaver til barna.
 

May Lissete sto for åpningen av arrangementet. Hun fortalte litt om julefeiring i Norge. Varaordfører, Runar Johansen, holdt en velkomsttale på vegne av Ringerike kommune. Parviz Salimi var tolk denne dagen og oversatte talene til andre språk. Varaordfører, Runar Johansen, og Bijan Gharakhani, leder for Buskerud innvandrerråd, kledde seg ut som nisser. De delte ut julegaver og godteriposer til barna.
 

– Vi (Ringerike og Hole Røde Kors) håper å kunne arrangere flerkulturell juletrefest neste år også, fordi det er viktig at barn fra andre kulturer blir kjent med juletradisjon. I tillegg er juletrefesten en sosial aktivitet, og i tillegg et sted for dem som har ikke råd og mulighet til å ferie jul.
– Vi må takke Gjensidige stiftelsen for støtte og bidrag som gjør det mulig for oss å kunne glede så mange barn.