Mette (42) tar over etter Anne Gro

Kulturleder Anne Gro Christensen går av med pensjon, og overlater ansvaret for Ringerikes Blads kulturdekning til Mette Eriksen.