Mens den ene radiokanalen etter den andre slutter å sende på FM, går lokalradioen motsatt veg. Radio Randsfjord opplyser i en pressemelding at de har satt i drift en ny FM-sender ved Søfferud, med frekvens 106,9 MHz.

– Senderen ble montert i sommer, men vi har slitt med for dårlig inn-signal, så senderen har vært litt til og fra. Men nå har vi endelig funnet en antenneløsning som gir sterkt nok innsignal til at omformeren gir god og stabil lyd, sier Anders Taaje i Radio Randsfjord.

Senderen gir nå gode signaler på strekningen fra Hornsberget opp til Halmrast, hvor det har vært dårlige forhold i alle år.

LES OGSÅ: Slik kan du komme deg billig unna DAB-tilværelsen

På Halvorsbøle monterte Radio Randsfjord også en sender i sommer, og denne har vært stabil og gir gode lytterforhold langs østsiden av fjorden fra litt nord for Jevnaker og opp til Tingelstad på frekvensen 104,2 MHz.

– Vi har søkt om å få sette opp nok en sender cirka en mil sør for fergeleiet på vestsiden, men her har vi foreløpig ikke fått endelig avklaring, sier Taaje.

Denne er i første omgang ment å skulle gi bedre dekning fra Mæna og oppover mot fergeleiet.

Taaje har gjentatte ganger uttrykt skepsis til DAB som system for radio.

– Nei, skulle vi begitt oss inn på dette vanvittige DAB-sirkuset, så hadde det betydd kroken på døra nokså kjapt. Her snakker vi om investeringer på mange millioner for å kunne fått tilstrekkelig dekning i vårt geografisk krevende område, så vi satser heller på å forbedre vårt FM-nett, slik som blant annet svenskene også gjør, sier Taaje i pressemeldingen.